2016 január 1-től változik a Vilamos Energia Törvény

2016.01.01-től változik a 2007. évi LXXXVI. törvény aVillamos Energiáról (VET), mely a napelemes rendszereket is érintő alábbiúj pontokat tartalmazza:
(Nem kell a Hatóság 115. §-ban meghatározott engedélyét kérni)
„a) olyan kiserőmű építéséhez, melynek csatlakozási teljesítménye egycsatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t azzal, hogy acsatlakozási ponton az összesített kiserőművi csatlakozási teljesítmény nemhaladhatja meg az 50 kVA-t,
b) a védett természeti terület és Natura 2000 terület kivételével a legfeljebb 0,5 MW névleges teljesítőképességű kiserőmű építéséhez, ha az nem táplálvillamosműre,”
Ezek alapján a „visszawatt” rendszerekkel ellátott napelemes rendszereklétesítéséhez 500 kW (AC) teljesítmény alatt nem szükséges építési engedély, ami nagyban megkönnyíti sok nagyobb szervezet (intézmény,cég, stb…) napelemes rendszereinek engedélyeztetését.
Forrás: MANAP, a jogszabály teljes szövege ITT
Bulgária

Colombia

Csehország
Jordánia
Lengyelország
Magyarország
Marokkó

Nemzetközi

Németország

Románia

Ukrajna