Protecția datelor

Stimați clienți și parteneri de afaceri,
Acest document are scopul de a vă furniza informații de bază despre prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi tratate cu atenția cuvenită și în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile.
Prezentul aviz reflectă în totalitate Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aplicabil începând cu 25 mai 2018.

1. Cine este operatorul de date?

Operatorul de date este persoana care, singură sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este Solarity s.r.o., cu sediul în Praha 6 – Dejvice, Vostrovská 787/45, 160 00, Nr. înreg.: 241 62 167, înregistrată în Registrul Comerțului la Tribunalul Municipal din Praga în dosarul nr.: C 184409 (denumită în continuare „Compania”).

2. Pe cine pot contacta?

Dacă aveți întrebări cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, îl puteți contacta pe coordonatorul nostru pentru protecția datelor – hr@solarity.cz.

 

Coordonatorul pentru protecția datelor are, de asemenea, sarcina de a răspunde la orice solicitare ați trimite companiei noastre cu privire la orice drepturi pe care le aveți în calitate de persoană vizată.

3. În ce scopuri și pe ce bază legală prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

    • încheierea și executarea unui contract încheiat între dumneavoastră și Companie;
    • organizarea și realizarea de webinarii pentru dumneavoastră;
    • personalizarea ofertei noastre de produse și servicii pentru nevoile dumneavoastră;
    • furnizarea către dumneavoastră de oferte personalizate pentru produsele și serviciile noastre;
    • protejarea intereselor legitime ale Companiei.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este respectarea unei obligații legale la care este supusă Compania, executarea unui contract încheiat între dumneavoastră și Compania noastră și interesele legitime ale Companiei noastre, care constau în asigurarea aprovizionării necesare pentru producție și alte activități desfășurate de Compania noastră, gestionarea vânzărilor Companiei noastre, comercializarea produselor și serviciilor Companiei noastre și, nu în ultimul rând, protecția proprietății Companiei.

 

În cazul în care refuzați să ne acordați consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing, aceasta nu înseamnă că, în consecință, vă vom refuza livrarea oricărui produs sau serviciu în temeiul unui contract încheiat cu dumneavoastră.

4. Cum am intrat în posesia datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Am obținut datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, în special din contractele încheiate cu dumneavoastră, din formularele pe care le-ați completat sau din comunicarea noastră reciprocă.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot proveni, de asemenea, din surse, registre și baze de date accesibile publicului, cum ar fi Registrul comerțului, Registrul funciar, registrele debitorilor sau diverse registre profesionale.

5. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră?

Pentru a asigura satisfacția dumneavoastră în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor noastre și respectarea obligațiilor legale, pentru a vă oferi o ofertă personalizată de produse și servicii ale Companiei și pentru alte scopuri menționate mai sus, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

    1. Informații de identificare de bază – prenume, nume de familie, data nașterii, adresa de reședință și numărul de identificare;
    2. Informații de contact – numărul de telefon și adresa de e-mail;
    3. Informații privind utilizarea produselor și serviciilor Companiei;
    4. Informații despre comunicarea reciprocă – informații din e-mailuri, apeluri telefonice înregistrate sau alte forme de contact;
    5. Informații privind facturile și tranzacțiile – inclusiv, dar fără a se limita la informațiile care apar pe facturi și la informațiile despre termenii conveniți de facturare și plățile primite;
    6. Informații de afaceri – informații privind poziția sau funcția dumneavoastră, respectiv domeniul de activitate al societății.

6. Cui transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în special autorităților de reglementare pentru a respecta obligațiile legale la care este supusă Compania (de exemplu, pentru administrarea financiară).

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, transferate către companii externe care ne asistă în anumite activități care implică prelucrarea datelor cu caracter personal (contabilitate, servicii IT etc.).

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate către țări din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European sau către orice organizații internaționale.

7. Cât timp vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal?

Documentele contabile sunt păstrate pentru o perioadă legală de 10 ani. Vom păstra alte date cu caracter personal cărora nu li se aplică nicio perioadă legală de arhivare, timp de 4 ani, deoarece este posibil să avem nevoie de ele pentru a ne apăra drepturile în eventualele litigii judiciare.

 

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing, le vom păstra timp de 10 ani după ce le-ați furnizat companiei noastre. Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, perioada poate fi mai scurtă în cazul în care consimțământul a fost retras. Aveți, de asemenea, posibilitatea de a vă opune prelucrării în scopuri de marketing direct.

 

În situația în care oferta noastră reprezintă o comunicare comercială care vă este trimisă prin intermediul contactului dumneavoastră electronic, aveți posibilitatea de a refuza o astfel de comunicare viitoare prin dezabonare.

8. Care sunt drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

    • Aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal, mai exact, dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră și dreptul de a primi exemplare ale oricăror documente care conțin datele dumneavoastră cu caracter personal.
    • Aveți dreptul de a solicita rectificarea în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte.
    • Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
    • Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, uzual și care poate fi citit de un dispozitiv, precum și dreptul de a transmite aceste date unui alt operator ales de dumneavoastră (dreptul la portabilitatea datelor).
    • Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Legalitatea prelucrării datelor bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia nu va fi afectată de o astfel de retragere.
    • Aveți dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere, în special dacă considerați că prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă legile aplicabile. Pentru Republica Cehă, contactați Biroul pentru protecția datelor cu caracter personal (Úřad pro ochranu osobních údajů), detalii de contact sunt disponibile aici: https://www.uoou.cz/en/

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile de mai sus trimițând un e-mail la adresa de e-mail a coordonatorului pentru protecția datelor indicată la art. 2 din prezentul document. De asemenea, vă puteți exercita drepturile prin trimiterea unei cereri scrise la adresa noastră de corespondență indicată la art. 1 din prezentul document.

 

Coordonatorul va răspunde în mod gratuit la exercitarea oricăruia dintre drepturile dumneavoastră.

 

Cererea dumneavoastră poate fi respinsă dacă este nefondată sau excesivă. Cererea dumneavoastră va fi considerată nefondată dacă aceasta reprezintă o obiecție la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe baza intereselor legitime ale Companiei și nu prezintă motivele pentru care interesele dumneavoastră ar trebui să prevaleze asupra intereselor legitime ale Companiei. Cererea dumneavoastră va fi considerată excesivă dacă este depusă în mod repetat sau dacă depuneți un număr excesiv de cereri.

 

Vom răspunde solicitării dumneavoastră și, după caz, vă vom furniza informații cu privire la măsurile pe care le-am adoptat în cel mai scurt timp posibil și în termen de cel mult o lună de la primirea solicitării dumneavoastră. Acest interval de timp poate fi extins cu încă două luni dacă acest lucru este necesar din cauza complexității solicitării sau a numărului de solicitări primite. Vă vom informa cu privire la orice astfel de extindere a termenului și la motivele acesteia.

 

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la informațiile de mai sus referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să îl contactați pe coordonatorul nostru pentru protecția datelor folosind datele de contact furnizate mai sus.

Bulgaria

Cehia
Columbia

Germania

International

Iordania
Maroc
Polonia
România
Ucraina
Ungaria