Co znamená LCOE?

Představte si, že si chcete koupit nové auto a chcete vědět, které je nejvýhodnější. To zjistíte jednoduše tak, že si vyberete takové, se kterým vás bude každý ujetý kilometr stát nejméně. Levné auto samozřejmě bude stát méně na začátku, ale čekají vás s ním častější návštěvy servisu kvůli kratší záruční lhůtě a vyšší spotřeba paliva.

Postupem času si nakonec uvědomíte, že platíte za ujetý kilometr víc, než kdybyste si koupili dražší, ale i daleko kvalitnější vůz.

Podobně jako v tomto příkladu jsou LCOE (sdružené náklady na výrobu energie) náklady na výrobu solární energie za dobu celkové životnosti fotovoltaické elektrárny. Jinými slovy, čím nižší jsou náklady (LCOE), které musíte za energii vynaložit, tím lepší je váš systém celkově.

Jak se LCOE počítají?

LCOE lze spočítat podle následujícího vzorce:

LCOE =CAPEX + OPEX
Výnos

CAPEX neboli kapitálový výdaj je vaše prvotní investice včetně ceny komponent, práce a dalších nákladů, které solární systém vyžaduje.

OPEX neboli provozní náklady jsou náklady na používání, údržbu, daně atd.

Výnos neboli výroba energie je množství energie, které systém během provozu získá.

Když se vrátíme k otázce nákupu nového auta, CAPEX je samotná cena auta, OPEX je palivo, silniční daň a cena servisu, výnos je počet kilometrů, které auto ujede.

Proč jde o důležitý indikátor?

Předvídání trendů na trhu

V širším kontextu je LCOE velice důležitý indikátor pro porovnání použitelnosti solární energie nebo obnovitelné energie s jinými zdroji energie. Uznávaný Fraunhoferův institut provedl studii s názvem Sdružené náklady na výrobu energie – technologie obnovitelné energie, ve které je uvedeno, že LCOE velkých FV systémů jsou nyní srovnatelné s jinými zdroji energie, jako vítr, uhlí nebo plyn. To ukazuje na trvalý růst fotovoltaického trhu.

Srovnávací indikátor pro rozhodování

Pro investory je LCOE srovnávacím indikátorem, který pomůže při konečném rozhodování. Investoři musí vyřešit spoustu problematických otázek. Jednou z nich je, zda mají použít kvalitní produkty s pokročilými technologiemi, nebo mají zvolit spíše nákladově efektivnější alternativy. LCOE jim může v rozhodování pomoci.

Případ FV panelu

1MW FV systém: srovnání mezi panely Canadian Solar HiKu CS3W-405P & Poly 300W standardní velikosti. Všechny ostatní komponenty systému jsou podobné.

Všimněte si v grafu výše, že i když je cena HiKu vyšší než normálního Poly, náklady na montážní systém, instalaci a solární kabely jsou nižší. Díky tomu je u systému s panelem HiKu nižší CAPEX. Menší počet panelů také snižuje náklady na průběžnou údržbu (OPEX). Pokročilá technologie HiKu je navíc efektivnější, méně se opotřebovává a dává vyšší výnos. Všechny tyto faktory se nasčítají do nižších LCOE a ukazují, že HiKu je v tomto případě levnější systém.

Případ střídače

90 kW FV systém: srovnání mezi SolarEdge a tradičním stringovým střídačem.

Všechny ostatní komponenty systému jsou podobné

Na první pohled se střídač SolarEdge s optimizéry zdá mnohem dražší než tradiční stringový střídač. Jelikož však stringy SolarEdge mohou být delší a není nutná rozvodná skříň, BOS náklady na systém jsou výrazně nižší. Důsledkem je nižší celkový CAPEX systému SolarEdge než u tradičního stringového střídače.

Střídače a optimizéry SolarEdge jsou navíc odolné a nabízí monitorování na úrovni panelu (více informací tady). Tyto vlastnosti pomáhají u systému snížit náklady OPEX. Optimizéry SolarEdge také poskytují sledování bodu maximálního výkonu na každém panelu v systému, což snižuje ztráty a vede k vyššímu výnosu za dobu životnosti systému. Všechny tyto faktory společně vedou k nižším LCOE na systém SolarEdge a ukazují, že z těchto dvou řešení je SolarEdge lepší varianta.

Nenechte se zmást! Omezení LCOE...

Je třeba mít neustále na mysli, že LCOE jsou jenom jediné číslo, které zjednodušuje složitost porovnání dvou odlišných řešení a poskytuje rychlé a efektivní hodnocení různých alternativ. Může však srovnání zkreslit a zjednodušit až příliš, protože se do jeho kalkulace zahrnuje mnoho různých předpokladů (životnost projektu, sleva, rychlost opotřebení, průměrná doba do poruchy produktu atd.). LCOE také neberou v úvahu nesrovnalosti související s dlouhodobým používáním kvůli sezónním a denním výkyvům. Tato metoda také nedokáže nahradit celkovou finanční kalkulaci, která bere v úvahu i zásadní faktory jako příjmy a výdaje.

Závěr

LCOE jsou důležitý indikátor při rozhodování, jestli je vhodné investovat do konkrétního FV systému a jestli použité komponenty tvoří nejlepší možnou kombinaci. I když mají LCOE význam, mají také omezení a rozhodovací proces by měl zahrnovat i další indikátory pro lepší přehled o investici.

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina