Možnosti financování Solarity

Bez ohledu na to, zda je váš projekt dimenzován v kilowatech či megawatech, společnost Solarity vám dokáže pomoci s financováním nákupu fotovoltaických systémů. Podle velikosti projektu, časového harmonogramu plateb a své finanční situace si můžete vybrat hned z několika možností. Spolupracujeme s renomovanými finančními partnery, abychom zákazníkům poskytli ty nejlepší a nejvýhodnější možnosti financování.

Faktoring

Pokud máte projekt menšího rozsahu a potřebujete rychlé a efektivní  financování pro opakující se transakce, doporučujeme Vám využít možnosti faktoringu:

    • při nákupech od 5 000 do 200 000 EUR na základě schváleného úvěrového limitu
    • při financování na 30, 45 nebo 60 dnů.

VÝHODY FAKTORINGU:

    • Pokud jste v dobré finanční kondici, schválení počátečního financování je velmi snadné.
    • Po schválení limitu jsou následné transakce velmi jednoduché a vyžadují minimální administrativu.
    • Pro naše obchodní partnery registrované v Partnerském programu jsou náklady na financování méně než 1 % z výše poskytnutého úvěru. Tato cena platí v případě zaplacení 20% zálohy předem. Po třech úspěšných transakcích není zálohová platba předem nutná.

Využití financování prostřednictvím společnosti Solarity vyžaduje několik formálních kroků:

   1. Při žádosti o faktoringový limit od Vás budeme potřebovat finanční výkazy za minulý rok a předpokládanou výši potřebného úvěrového limitu.
   2. Jakmile úvěrový limit schválí skupina Erste Group (jednání s pojišťovnami trvá až 2 týdny), požádáme Vás o spolupráci a zašleme vám následující dokumentaci:
    • rámcová smlouva (s partnerským programem nebo bez něj) obligatorně uzavíraná k poskytovanému financování
    • oznamovací dopis (oznámení o postoupení pohledávek), který je třeba podepsat, naskenovat a zaslat nám jako přílohu odpovědi na poslední e-mail od obchodního zástupce k faktoringu

     Tímto dokumentem se stanoví:

     a) váš formální souhlas s tím, že pohledávky Solarity z vašich objednávek s využitím financování (a termíny splatnosti) se stávají pohledávkami Erste Group             

     b) závazek zasílat platby za objednávky na bankovní účet Erste Group, nikoliv náš (údaje o účtu jsou součástí potvrzovacího dopisu).

    • Postup při faktoringu a ceník s podrobnými informacemi týkajícími se využívání faktoringu.
   1. Po podpisu a schválení dokumentů můžete začít zadávat objednávky s dohodnutým způsobem financování. Minimální hodnota objednávky je 5 000 EUR a zpravidla platí podmínka předplatby ve výši 20 %. Součástí proforma faktury bude doložka: „Souhlasíme s podmínkami financování a potvrzujeme objednávku“.
   2. Po potvrzení proforma faktury vám dodáme zboží a zašleme konečnou fakturu na zbývající částku, na kterou je úvěr poskytován. Na rozdíl od proforma faktury není na konečné faktuře uveden bankovní účet Solarity, ale faktoringové společnosti.

    Jakmile obdržíte konečnou fakturu, informujete nás a potvrdíte existenci faktury (přijetí) Erste Group do 2 pracovních dnů od jejich žádosti.

   3. Skupina Erste Group pak v souvislosti s fakturami sleduje a vyhodnocuje vaši platební morálku. V případě prodlení platby jsme oprávněni vám za každý den fakturovat penále ve výši sjednané podmínkami faktoringu Erste. 

Dokumentární akreditiv

Pokud realizujete projekt většího rozsahu, společnost Solarity akceptuje jako platební metodu dokumentární akreditiv.

 

    • Nákupy nad  50 000 EUR
    • Financování 30 až 90 dnů

 

Máme zkušenosti s dokumentárními platbami a přijímáme platby formou neodvolatelného akreditivu, přičemž preferujeme převoditelný neodvolatelný akreditiv. Vyžadujeme pouze uhrazení našich poplatků spojených s akreditivem, které jsou nižší než 2 % hodnoty transakce.

 

VÝHODY DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU:

 

    • Řádně dokumentované nástroje s oboustranně vysokým zabezpečením.
    • Nezkoumá se vaše finanční kondice, administrativní práce přebírají banky.

Financování dle vašich individuálních potřeb

Pokud jsou vaše podmínky a potřeby specifické  a žádná ze zmíněných možností financování vám nevyhovuje, spojte se s námi, projednáme další možnosti financováních Vašich projektů v oblasti fotovoltaiky. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom Vám nabídli tu nejvhodnější možnost financování.

Máte zájem o spolupráci, nákup produktů nebo potřebujete pomoci s projektem?

Kontaktujte nás na tel. +420 222 362 422 nebo na e-mailu marketing@solarity.cz

  Bulharsko

  Česko

  Jordánsko

  Kolumbie

  Maďarsko

  Mezinárodní

  Německo

  Polsko

  Rumunsko

  Ukrajina