Reklamace

Je nám líto, že musíte produkt zakoupený u nás reklamovat. Uděláme, co bude v našich silách, abychom našli rychlé a spravedlivé řešení.

Nejlepším a nejrychlejším řešením je vyplnit formulář přímo na stránkách výrobce, jehož produkt chcete reklamovat. Pokud potřebujete pomoc nebo dojde k nějakým komplikacím, vyplňte prosím náš formulář v pravém dolním rohu stránky.

Záruka od výrobce se nevztahuje na mechanické poškození.  Níže najdete příklady mechanického poškození způsobeného zpravidla během dopravy nebo nesprávnou manipulací se zbožím. Pokud se vaše reklamace týká mechanického poškození, musíte reklamovat dopravu.

Čeho se týká vaše reklamace?

Před podáním reklamace se ujistěte, že reklamujete správnou příčinu.

Ujistěte se, že během přebírání zboží zkontrolujete následující:

 1. Balení nevykazuje žádné viditelné poškození

 2. Doručené zboží odpovídá vaší objednávce

 3. Obdržíte dokument CMR (dodací listina)

 4. Pokud je poškození viditelné, musíte to zaznamenat ve formuláři CMR, zásilku vyfotit a obratem nás informovat (ideálně ještě tentýž den). V případě nedodržení uvedeného postupu nebudeme následně schopni uplatnit pojištění.

 5. Rozbalte veškeré přijaté zboží (platí zejména pro moduly), pokud je to možné zkontrolujte během následujících sedmi dnů jeho funkčnost a při zjištění závady nebo odchylky od standardních vlastností nás kontaktujte. Bez toho nemáme šanci na úspěch při reklamaci.

Prostřednictvím formuláře v pravém dolním rohu nebo zde nám zašlete podrobný popis vaší reklamace včetně čísla objednávky, čísla faktury, kopie CMR certifikátu a fotografií, pokud jsou relevantní k vaší reklamaci.

POKUD SE VAŠE REKLAMACE NEVZTAHUJE NA DOPRAVU, POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ NÍŽE

Střídače

Výrobci střídačů vyřizují reklamace sami. Pro nejrychlejší řešení podejte reklamaci přímo na stránkách výrobce. 

Před podáním reklamace se ujistěte, že nereklamujete mechanické poškození, na které se záruka výrobce nevztahuje.

K podání reklamace na střídač značky SolarEdge se musíte přihlásit na svůj monitorovací portál. Pokud ještě nemáte založený účet, postupujte podle pokynů zde.

Krok č. 1: Popis problému 

Zaznamenejte co nejvíce. To usnadní hledání příčiny problému:

 • Popis problému
 • Název systému
 • Sériové číslo poškozeného produktu
 • Fotografie problému

Krok č. 2: Kontaktování společnosti SolarEdge

 • Jděte na servisní portál
 • Připojte se k webu podpory SolarEdge
 • Vyberte, zda jste vlastníkem systému nebo zda jste systém instalovali

SolarEdge Support

 

Krok č. 3: Reklamace byla přijata

 • Tým podpory zkontroluje vaše informace a využije monitorovací data k analýze problému
 • Pokud tým podpory potvrdí vadnou součást, obdržíte číslo RMA

Krok č. 4: Náhrada

Krok č. 5: Vrácení peněz

Pokud potřebujete reklamovat střídač Fronius, musíte podat reklamaci přes SOS portál společnosti Fronius.

Zákazníci v Maďarsku mohou použít e-mailovou adresu

pv-support-hungary@fronius.com

solaxPower.png

V případě problémů se střídači značky SolaX prosím kontaktujte oddělení služeb pro Evropskou unii společnosti SolaX Power a uveďte všechny nezbytné informace.

Údaje o střídači včetně:

 1. Modelu produktu
 2. Sériového čísla produktu
 3. Kódu chyby
 4. Komentáře k chybě

Dokumentace včetně:

 1.  Platného záručního listu
 2.  Podrobných informací o systému (např. schéma systému)
 3. Dokumentace o předchozích reklamacích/náhradách (pokud je to relevantní)

V oblasti střední a východní Evropy se o reklamace stará společnost TERMS (autorizovaný servisní partner SMA) . V případě, že nejste ze střední nebo východní Evropy, kontaktujte SMA Německo.

Pro podání reklamace na střídač značky Huawei vyplňte online reklamační formulář na stránkách výrobce.

Pro podání reklamace na střídač značky KACO vyplňte online formulář společnosti KACO.

abb.png

Pro podání reklamace na střídač značky ABB vyplňte online formulář společnosti ABB.

Untitled-2.png

Pro podání reklamace na produkty značky Tigo prosím kontaktujte podporu společnosti Tigo a uveďte všechny nezbytné informace.

 1. Modelové číslo vadného zařízení
 2. Sériové číslo vadného zařízení
 3. Podrobný popis závady
 4. Identifikační číslo systému TIGO
deye-logo-hp1.png
Pro podání reklamace na střídač značky Deye vyplňte online formulář společnosti Deye.

Solární panely

Proces  reklamace vadných solárních panelů je stejný pro všechny výrobce modulů.

 1. Vyplňte reklamační formulář modulu.
 2. Postupujte podle pokynů v tomto dokumentu.
 3. Reklamaci a fotografie odešlete prostřednictvím kontaktního formuláře v dolní části stránky nebo je zašlete přímo našemu reklamačnímu oddělení.

 

Nezapomeňte přiložit zálohovou fakturu, fotografie závady a reklamační formulář z kroku č. 1.

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina