Fronius Tauro: Znáte všechny jeho vlastnosti?

Třífázový Fronius Tauro v provedení ve třídě výkonu od 50 do 100 kW poskytuje maximální účinnost i v nejnáročnějších podmínkách. Inteligentní konstrukční provedení hardwaru pomáhá optimalizovat náklady na vyvážení systému a nabízí také jedinečnou flexibilitu systému. Se střídačem Fronius Tauro lze používat centralizované (verze P) i decentralizované (verze D) provedení systému. Kromě skutečně jednoduché instalace a maximálně dostupného servisu na trhu garantuje tento produkt také maximální bezpečnost.

Mezi výhody střídače Tauro patří:

    • Rychlá instalace a efektivní údržba
    • Ochrana silové elektroniky aktivním chlazením
    • Optimální kompenzace teploty díky krytu s dvojitým pláštěm
    • Stabilní vysoký výkon při teplotě okolního prostředí do 50 °C
    • Jednotku pro přenos výkonu o hmotnosti 27 kg může snadno přemístit jedna osoba
    • Efektivní řízení údržby a cílená podpora online pomocí Fronius Solar.SOS
    • Možnost kombinace produktů Tauro a Tauro ECO
    • Zřetězené zapojení AC obvodů
    • Integrovaná ochrana proti prudkým změnám napětí
    • Snížená náročnost na komponenty a elektroinstalaci
    • Systém s otevřenou architekturou
    • Jednoduchá integrace příslušenství a komponent jiných výrobců

Na trhu je mnoho verzí produktu Fronius Tauro, ale jak mám vědět, kterou potřebuji? Pomůže vám Konfigurátor Fronius.

Konfigurátor Tauro

Použití konfigurátoru je velmi jednoduché a rychlé. Systém vám položí 6 otázek a vy si můžete vybrat z nabízených odpovědí.

 

První otázka se týká návrhu systému. U centralizovaného provedení nejsou vyžadovány žádné krátké kabely pro střídavý proud, ale dlouhé kabely určené pro stejnosměrný proud. U decentralizovaného provedení je tomu naopak. U velkých elektráren (>1,2–1,6 MW) nebo pokud je transformátor daleko, je decentralizovaná verze praktičtější, ale v tomto případě musí být více řetězců sériově propojených panelů vedeno ke střídači v samostatných skříních pro stejnosměrné kolektory. Centralizovaná verze je vybavena obvyklými konektory pro stejnosměrný proud MC4 a decentralizovaná verze má skříně pro stejnosměrný proud s průchodkami, které dokáží pojmout kabely o průměru 90 mm2.

Centralizované provedení

Decentralizované provedení

Ve druhé otázce budete požádáni, abyste vybrali jmenovitý výkon (50, 99 nebo 100 kW) a počet sledovačů bodu maximálního výkonu (MPPT) střídače. Střídače ECO mají 1 MPPT a užší rozmezí napětí (580–930 V), kdežto běžný střídač má 3 MPPT a širší rozmezí napětí (400–870 V). Střídače ECO se lépe hodí pro velké elektrárny, kde jsou odlišná orientace a náklon nepravděpodobné. Běžná konstrukce však dokáže tyto problémy překlenout. K překonání omezení je zapotřebí 99kilowatový střídač. V mnoha výběrových řízeních je specifikována „elektrárna s výkonem menším než 500 kW“. V takových případech jsou vhodným řešením provedení 4×100 kW a 1×99 kW.

Tauro 50-3-D 

(4,210,300,001)

Tauro ECO 50-3-D 

(4,210,306,001)

Tauro ECO 99-3-D 

(4,210,304,001)

Tauro ECO 100-3-D 

(4,210,302,001)

Za třetí, můžeme zvolit pojistky: 15ampérová pojistka se doporučuje u modulu s proudem do 10 A a pro modul s proudem nepřekračujícím 14,5 A se doporučuje pojistka 20 A. Pro moduly s vyššími proudy, jako je například Canadian Solar HiKu7, bychom měli zvolit střídač P (předem kombinovaný) s výrazně vyšším vstupním proudem. Pojistky se požadují pouze u verzí D (decentralizované), pro systémy P (předem kombinované) musejí být umístěny vně střídače v samostatné zásuvce.

Pojistky 15 A pro střídač 50 kW (4,240,340)

Pojistky 20 A pro střídač 50 kW (4,240,340)

Dalším krokem je rozhodnutí o přepěťové ochraně (SPD). Potřebujeme T1+T2 pro střídavý a stejnosměrný proud nebo stačí obyčejná T2 pro střídavý a stejnosměrný proud? Tyto SPD jsou běžné, takže je můžeme později ve střídači nahradit jiným běžným zařízením.

SPD typ 1 + 2 (4,240,334)

SPD typ 2 (4,240,332)

Další možností je návrh kabeláže pro střídavý proud. K dispozici jsou tři možnosti:

    • Zřetězené zapojení AC obvodů – v tomto případě se pro snížení počtu kabelů střídavého proudu využívá topologie řetězení střídačů (až do výkonu 200 kW). V této verzi lze použít pouze jednožilové kabely (o průměru 10–28 mm). Jedná se o velkou úsporu nákladů i kabelů.
    • Návrh s jednožilovými kabely – v tomto případě jsou se střídačem použity kabely pro střídavý proud, kde každý z kabelů je připojen přes samostatnou průchodku (o průměru 10–28 mm). Jednožilová verze je mnohem jednodušší z hlediska instalace a jednodušší je i zapojování, neboť nemusíte manipulovat se všemi 5 kabely najednou. Další výhodou je, že můžete použít silnější kabely než u vícežilové verze.
    • Vícežilová verze – pro tento případ se dodává velká průchodka (max. 63 mm). S vícežilovými kabely se obtížněji manipuluje, ale jsou menší ztráty způsobené kabely.

Řetězení AC (4,240,330)

Jednožilová verze (4,240,329)

Vícežilová verze (4,240,328)

Nakonec je třeba rozhodnout, zda chceme spínač odpojení střídavého proudu, či nikoliv.

Odpojovač střídavého proudu (4,240,338)

Bez odpojovače střídavého proudu

Je-li vše vybráno správně, systém sdělí, jaký střídač potřebujete a jaké parametry má mít. Do své konfigurace můžete přidat tento nebo podle potřeby střídač s jinými parametry.

Tauro 50-3-D (4,210,300,001)

Návrh systému: Decentralizovaný

Pojistky: Pojistky 20 A pro střídače 50 kW (4,240,341)

Přepěťová ochrana (SPD): Typ 2 (4,240,332)

Připojení střídavého proudu: Jednožilová verze (4,240,329)

Odpojovač střídavého proudu: Odpojovač střídavého proudu (4,240,338)

Počet: 1

Příslušenství

Po vytvoření konfigurace lze vybírat ze tří dalších příslušenství:

 

    • Podlahový montážní držák střídače: je nutný, pokud neinstalujete střídač na stěnu. Zařízení lze nainstalovat rychle, protože stačí použít pouze několik šroubů v upevňovacích bodech.

 

    • Chráničky: teplota svorek střídavého proudu může za určitých okolností dosáhnout hodnoty až 90 °C. Pokud nejsou použité kabely dimenzovány na tuto teplotu, lze tuto chráničku natáhnout přes fáze a nulový vodič pro zajištění dodatečné ochrany.

 

    • Blokovací zařízení odpojovače stejnosměrného proudu: tuto možnost lze použít pro zablokování odpojovače stejnosměrného proudu během provozu. Na některých trzích je tento doplněk požadován (např. v Austrálii)

Jak objednávat u Solarity?

Odpověď je velmi jednoduchá: kliknutím na tlačítko „CSV Export“ systém vygeneruje soubor, který můžete odeslat našim kolegům jako objednávku.

Soubor CSV obsahuje všechny zahrnuté konfigurace střídače, včetně příslušenství.

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina