Huawei řešení pro hybridní fotovoltaické systémy

Huawei je velmi populární značka po celém světě. Prokázala své kvality v mnoha oblastech: telefony, laptopy, chytré hodinky. Již po několik let se tato společnost snaží získat podíl na trhu se solární energií. A zdá se, že se jí to docela daří, protože v tomto odvětví je dnes Huawei nepřehlédnutelná značka. S rozvojem technologií a rozšířením FV začaly hybridní systémy nabývat na významu. V tomto článku se podíváme na řešení Huawei pro hybridní systémy.

Produkty

Řada jednofázových produktů s výkonem 2 až 6 kW. V této velikostní třídě jsou obvyklé 2 MPPT.  Střídače mohou být uvedeny do provozu pomocí integrovaného modulu WLAN s aplikací FusionSolar. Tyto jednofázové SUN2000 mají skutečně nízké počáteční napětí 100 V, což znamená, že pro spuštění MPPT jsou zapotřebí minimálně 3 solární moduly.

Residenční Třífázové verze se dodávají v provedení od 3 do 10 kW. Svým konstrukčním provedením velmi připomínají jednofázové produkty, lze je také instalovat pomocí aplikace FusionSolar, ale pro připojení k internetu si musíte nainstalovat zařízení Smart Dongle-WLAN-FE, který je součástí dodávky, či jeho 4G protějšek, který lze zakoupit samostatně. V tomto případě je počáteční napětí dvojnásobné – 200 V, takže minimální počet požadovaných FV modulů je 6. Zařízení je také vybaveno pro řešení poklesu výkonu fotovoltaického systému PID (Potential Induced Degradation).

 

Potenciální indukovaná degradace způsobuje polarizaci mezi vrstvami vedoucí až k degradování křemíku ve fotovoltaických panelech vlivem rozdílu potenciálů vůči zemi, v jejímž důsledku článek není schopen dodávat elektrický proud. K tomuto jevu dochází nejdříve zpravidla na panelech, které jsou nejblíže u záporného pólu stringu. Čím déle PID působí, tím více postupuje poškození na další panely směrem ke kladnému konci stringu. Technologie PID Recovery se snaží tento jev eliminovat tím, že v noci „dobíjí“ tyto elektrony opačnou polaritou, čímž se zvyšuje účinnost systému a prodlužuje jeho životnost.

Nejdůležitější součástí hybridních systémů je baterie: Huawei Luna je dodávána v jednom provedení a může se libovolně škálovat. Nejmenší jednotka má kapacitu 5 kWh a sestává z jednoho bateriového modulu a jednoho výkonového modulu. Můžeme propojit až tři takové bateriové moduly a získat tedy 15 kWh. Pokud ani tato kapacita nestačí, můžete systém zdvojnásobit až na celkovou kapacitu 30 kWh (dva systémy 15kWh spojené paralelně). Ovládání nabíjení těchto modulů provádí systém řízení baterie, BMS, který má pro výše uvedenou sestavu zásadní význam.

V případě výpadku napájení zálohovací systém Backup Box (jednofázové nebo třífázové varianta) zajistí, že síť bude galvanicky izolována, ale zálohovaný okruh může nadále fungovat bez přerušení. Toto zařízení také komunikuje se střídačem, takže mu může odeslat signál, že se invertor při vypnutí sítě nevypne, ale funguje dál z baterií nebo FV. Tuto zálohovací funkci lze dodat v provedení s výkonem 5 kVA pro jednu fázi a 3,3 kVA pro tři fáze. Zařízení však bohužel není schopno zálohovat třífázové okruhy a dokáže poskytovat zálohu pouze jednofázových okruhů.

Chytrý elektroměr je nezbytný pro řádný provoz hybridního systému: pro jednu fázi v provedení DDSU666-H a pro tři fáze v provedení DTSU666-H 250A. V obou případech dodávka zahrnuje i proudové transformátory (CT) potřebné pro měření a 10 m kabelu RS485 pro komunikaci mezi invertorem a elektroměrem. Zařízení měří aktuální spotřebu domu, takže může regulovat množství energie ukládané do baterií porovnáním s údaji o produkci střídače.

Funkce

Maximální vlastní spotřeba

Toto nastavení umožňuje maximální spotřebu vlastní vyrobené energie, což je hlavním důvodem existence hybridních systémů. V tomto případě, máte-li přebytky produkce, bude systém dobíjet baterie tak dlouho, dokud to půjde. Až budou úplně nabité, bude zbývající energie dodávána do sítě, stejně jako tomu je u běžných systémů. Když FV neprodukuje dostatečné množství energie pro zásobování domu, nejprve bude využita energie z baterií a po jejich vybití bude zahájena placená dodávka ze sítě.

Cena v době použití

V některých zemích je v určitých částech dne energie dražší a v jiných levnější. Systém lze naprogramovat tak, aby k placené dodávce ze sítě docházelo v době, kdy je energie levnější, a aby energie byla ukládána do baterií v době, kdy je na trhu dražší.

Dodávka celého výkonu do sítě

Tento režim se využívá v situaci kdy chceme většinu vyrobené energie poslat do sítě (výhodná výkupní cena). Umožňuje to například předimenzování DC strany oproti AC. V případě, že má fotovoltaika například 8 kWp v panelech a 5 kW střídač, tak při plném osvitu se bude dodávat do sítě 5 kW a například 3 kW se uloží do baterie.

Autonomní provoz

V režimu autonomního provozu je provoz podobný jako při režimu „maximální vlastní spotřeby“ s tím rozdílem, že zálohovací systém Backup Box odpojí soustavu od sítě a provozuje ji bez přístupu k síti. Tento režim invertory podporují pouze na jedné fázi s napětím 220/230/240 V.

Uvedení do provozu a sledování

Po instalaci systému můžete použít aplikaci FusionSolar pro uvedení systému do provozu. Pomocí fotoaparátu ve svém telefonu nejprve naskenujte čárový nebo QR kód na boční stěně invertoru, aby se váš telefon mohl připojit do sítě invertoru. Při prvním přihlášení budete muset zadat heslo pro pozdější přihlašování. V nastavení provedete připojení k místní síti, a tím uvedete soustavu do připojeného stavu. Jakmile je všechno správně nastaveno, uvidíte schéma zapojení všech součástí v soustavě a můžete zkontrolovat, že vše bylo provedeno správně. Je-li správně provedeno komunikační propojení všech zařízení, invertor je detekuje automaticky a není třeba je přidávat samostatně.

V portálu sledování si můžete zvolit pohledy pro prohlížení elektrárny, kterou provozujete: seznam pohledů, které ukazují aktuální fungování vašich systémů a celkovou energii vyrobenou během daného dne. V pohledu KIP vidíte souhrnné indikátory všech elektráren: stav všech invertorů, alarmů, celkovou výrobu, indikátory prostředí a finanční indikátory.

Přidáním místa a uživatele, získáte úplný dálkový přístup k invertoru i k zařízením, která jsou k němu připojena. Pomocí dálkové správy můžete aktualizovat software všech zařízení i exportovat soubor protokolu, který je základem pro celý proces uplatnění záruky. Z tohoto protokolu je výrobce schopen extrahovat všechny hodnoty pro střídavý i stejnosměrný proud, takže ve většině případů není třeba řešení problémů na místě k uplatnění záruky. Dále lze změnit jakékoli nastavení nebo vyhotovit podrobné zprávy o invertoru i bateriích.

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina