Srovnání řešení pro ploché střechy výrobců K2 a Aerocompact

Článek analyzuje srovnání dvou značek, K2 a Aerocompact, které nabízejí různá montážní řešení pro solární panely. Řešení Dome 6 společnosti K2 se vyznačuje efektivitou montáže panelů na ploché střechy orientované na jih nebo východ západ díky své stabilitě a optimální energetické účinnosti. Na druhou stranu, srovnatelné řešení SN2 společnosti Aerocompact s různými možnostmi sklonu a konzol, přestože vyžaduje větší zátěž, se osvědčilo v určitých konfiguracích jako efektivní z hlediska vynaložených nákladů. Obě značky mají své výhody a při výběru ideálního montážního systému je třeba zvážit požadavky konkrétního projektu.

Dome 6

Výrobce K2 nabízí široký sortiment produktů, včetně řešení Dome 6, které se stalo vysoce vyhledávaným díky své efektivitě montáže solárních panelů na ploché střechy orientované na jih nebo na východ/západ. Montážní systém Dome 6 má pozoruhodnou konstrukci zajišťující výjimečnou stabilitu i v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Tento systém dále maximalizuje využití prostoru tím, že umožňuje optimální umístění solárních panelů, a tedy zvýšení jejich energetické účinnosti. Jedná se o vysoce adaptabilní řešení, které zákazníkům nabízí možnost výběru mezi různými sklony, jmenovitě 10° a 15°, ve třech různých variantách: Xpress, Classic a Classic LS.

Verze systému Classic vyžaduje montáž na místě, je spojena s jednodušší přepravou, ale instalace trvá déle v porovnání s druhým produktem, verzí Xpress. Verze Xpress se dodává předem sestavená, čímž se eliminuje potřeba montáže na místě a významně se urychluje proces instalace.

Díky aplikaci K2 Base má konstrukční návrh řešení jen několik jednoduchých kroků. Proces navrhování zahrnuje všechny potřebné kalkulace pro statiku, kusovníky a další. K aplikaci je přístup online přes webovou stránku, kde se lze zdarma zaregistrovat a kde můžete profesionálně navrhovat své projekty.

SN2

Společnost Aerocompact nabízí srovnatelné řešení pro stejná použití jako K2. V nedávné době společnost představila svůj nejnovější montážní systém pro ploché střechy, který nazvala SN2. Je dostupný se sklonem 5° i 10° a je vhodný pro jižní orientaci i orientaci Xpress, Classic a Classic LS. Společnost Aerocompact také avizovala dostupnost verze se sklonem 15°. Je však důležité poznamenat, že tato konkrétní položka nebyla k dispozici v době, kdy vznikl tento článek. Na rozdíl od společnosti K2 Aerocompact nenabízí předem smontované verze svého systému. Nabízí však různé možnosti pro konzolu:

Konzola s větším počtem součástí: Tato možnost využívá předem nařezané konzoly s maximální délkou 90 cm s umístěním přesně pod místem upnutí. Výběr tohoto řešení může přinést úsporu nákladů a času jak u materiálu, tak u přepravy. Je ale důležité si uvědomit, že upnutí na dlouhé straně není u tohoto použití možné a vyžaduje modulární sestavu.

Připojená konzola: Tato možnost využívá předem nařezané konzoly s maximální délkou 1 980 mm. Náklady na přepravu zůstávají nízké díky standardní velikosti méně než 2 m a současně umožňují upnutí na delší straně. Toto řešení zajišťuje vyšší nosnost a usnadňuje expedici. Na druhé straně vyžaduje další spojovací konzoly.

Dlouhá konzola: U standardních konzol, které měří 5 800 mm na délku, tento prvek umožňuje předběžnou montáž a nabízí nejkratší dobu montáže ze všech tří alternativ. Vyznačuje se nejvyšší nosností ze všech dostupných možností.

Aby bylo možné správně porovnat a vykompenzovat řešení dvou různých značek, je třeba vytvořit identické konstrukční návrhy. Stanovme si následující požadavky: Zaměříme se na řešení pro ploché střechy, v prvním kole konkrétně na verzi orientovanou na jih. Plochá střecha bude mít sklon 3°, bude pokryta fólií a bude ve výšce 10 metrů na stejných souřadnicích. Dále je třeba zajistit stejný typ a počet fotovoltaických modulů. Provedli jsme kalkulace pro 450W moduly a vyšlo nám 224 modulů s kapacitou maximálně 100 kW.

Nyní je naším úkolem navrhnout oba systémy a porovnat jejich hodnoty. Jedním z klíčových faktorů, který je třeba u montážního systému pro ploché střechy zohlednit, je zátěž a hmotnost. Začněme zjištěním vlastní hmotnosti montážního systému pro sestavu orientovanou na jih bez zahrnutí zátěže:

Na první pohled je zřejmé, že dílčí konzoly SN2 nabízejí významné výhody. Toto řešení je nejlehčí ze všech dostupných možností; těsně za ním následuje verze dlouhá konzola SN2. Je třeba si uvědomit, že tato odlišnost sama o sobě neposkytuje komplexní informace. Abychom získali úplnou představu o statickém zatížení, musíme zohlednit i hmotnost zátěže.
Nyní je zřejmé, že i když je řešení SN2 lehčí, pokud se jedná o hmotnost, vyžaduje v porovnání s K2 mnohem větší množství zátěže. V tomto ohledu je řešení K2 lepší než SN2 u obou verzí. Verze SN2 vyžaduje dodatečnou zátěž o 50–60 % větší pro zajištění správné stability svých konstrukcí. Příznivější výsledky však vidíme u verze s dlouhou konzolou především proto, že celá řada je vzájemně propojena.
Když shrneme hodnoty, docházíme k podobným závěrům jako u měření zátěže: V porovnání s řešením společnosti Aerocompact má K2 nižší celkovou hmotnost. Ve výsledku bude mít SN2 významnější účinek na střechu. Totéž lze říci o dlouhých konzolách SN2, které také vyžadují více zátěže, což vede k většímu zatížení v porovnání s konkurenčním výrobkem. Budeme-li zvažovat montážní systém orientovaný na východ/západ, rozdělení celkové hmotnosti se bude chovat stejně: řešení SN2 vychází jako nejtěžší, následuje řešení SN2 s dlouhou konzolou a K2. Abychom získali komplexnější představu, převeďme tyto hodnoty na kg/kW (kilogramy na kilowatt). Tento přístup nám umožní porovnat všechna řešení jednotným způsobem.
Nyní je zřejmé, že montážní systém orientovaný na východ/západ vyžaduje mnohem menší zátěž v důsledku sníženého zatížení větrem. Konstrukce systému dále eliminuje nutnost ochrany před účinky větru. Tyto parametry lze vidět na doprovodném obrázku. Z uvedeného vyplývá, že řešení D-Dome i SN2 PLUS potřebují pouze 20–30 % zátěže, kterou vyžadují řešení orientovaná směrem na jih.

Pokud se jedná o instalaci velkých komerčních modulů, je třeba počítat s jejich upnutím na dlouhé straně a volit variantu Classic LS. V takových případech není běžná konstrukce montážního systému vhodná. Obě řešení, K2 i Aerocompact, však nabízejí vlastní způsob, jak se vypořádat s tímto požadavkem. V tomto konkrétním scénáři znovu exceluje řešení K2 s menší hmotností, ačkoliv rozdíl je významně menší.

Zohledníme-li všechny faktory, lze dojít k závěru, že řešení SN2 je poněkud lehčí než je tomu u verze s dlouhou konzolou. Vyžaduje však větší zátěž, což má za následek celkově větší hmotnost systému. Na druhé straně systém SN2 spotřebovává méně materiálu, což znamená jednodušší přepravu a rychlejší montáž na střechu. Porovnáme-li řešení D-Dome a SN2 PLUS s jejich verzemi orientovanými na jih, je jejich celková hmotnost významně nižší díky minimálnímu požadavku na zátěž. Obecně lze říci, že systémy K2 jsou poněkud lehčí než řešení Aerocompact u všech kategorií.

Dalším zásadním aspektem kromě zátěže, který je třeba zohlednit, je cena. Porovnejme tedy ceny těchto řešení. Je třeba zahrnout i cenu zátěže, neboť i ta přispívá k celkovým nákladům na montáž. Průměrná kalkulovaná cena je 0,12 € na kilogram. V tomto ohledu má řešení K2 počáteční výhodu díky nižší požadované zátěži. V našem srovnání cen využijeme formát €/kW.

Nejprve se podívejme na běžné systémy orientované na jih. Zjištění jsou překvapivá. Navzdory požadavku na vyšší zátěž, systém SN2 je ve skutečnosti levnější než kterákoli z verzí K2. Verze s dlouhou konzolou je trochu dražší, ale stále nabízí přiměřenou cenu. Navíc, u řešení Aerocompact, i možnost řešení SN2 s upínáním na dlouhé straně vychází cenově příznivěji v porovnání s podobnými řešeními S-Dome 6.10 LS. Toto řešení je zjevně dražší, protože vyžaduje přibližně dvojnásobné množství konzol v porovnání s běžným řešením.
V případě systémů D-Dome a SN2 Plus orientovaných na východ/západ se situace změnila. K2 překvapivě nabízí mírně nižší ceny, a to bez ohledu na to, zda se jedná o upínání na krátké nebo dlouhé straně. Podle očekávání je klasická verze cenově poněkud výhodnější v porovnání s verzí Xpress. U verzí s dlouhou stranou však došlo k nárůstu ceny o 30–50 % z výše uvedených důvodů. Zohledníme-li všechny aspekty, obě značky mají velmi dobré jméno a jsou vyhlášené svými vynikajícími produkty. Každá ze značek nabízí své jedinečné výhody, které se mohou lišit podle požadavků konkrétních projektů. Aby bylo možné vybrat dokonalý montážní systém pro náš projekt, je důležité zohlednit i další faktory. Například systémy Aerocompact poskytují dlouhou 25letou záruku na produkt, zatímco K2 nabízí výhody bezplatného online nástroje pro navrhování s názvem Base. Aerocompact má také svůj vlastní návrhový software, který je k dispozici všem partnerům. Všechny uvedené produkty najdete v tomto článku v našem webshopu. Pokud budete mít jakékoliv otázky, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení na adrese sales@solarity.cz. Potřebujete-li technickou podporu a podporu pro navrhování, obraťte se na naše místní kolegy z technické podpory na adrese pv-support@solarity.cz.


Autor: Dániel Kovács, Technical Support

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina