Nová výzva v programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Podávaní žádostí v rámci aktuální 1. výzvy v programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu bude ukončeno v pondělí 16.10. Doposud jsou v programu registrovány 4 projekty o celkové výši přes 4,5 milióny korun, pro výzvu byla alokována částka 2 mld. Kč. Dá se očekávat, že velký počet projektů bude podaných ještě v tomto týdnu, mnoho firem však má svoje projekty rozpracované ale do 16.10. je dokončit nestihnou. Tyto firmy však nemusí ztrácet naději, plánuje se druhá výzva pro fotovoltické systémy s nebo bez akumulace. Tato výzva by měla být otevřená od ledna do května 2018 s alokací taktéž 2 mld. Kč. Dá se předpokládat, že podmínky zůstanou stejné jako při aktuální výzvě, avšak na definitivní potvrzení jak časového rozpětí, tak podmínek výzvy si budeme muset ještě počkat.

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina