Nový Solax ESS – stručný příklad 3kWh sestavy

Během našeho 10letého výročí vystavili společnosti Solarity a Solax nový systém skladování energie Gen 4. Otestovali jsme jednoduchý systém 3kW střídače a 3 kWh baterie, abychom ověřili funkčnost nové generace.

Systém se skládá z

Balení obsahuje

solax-2.jpg
solax-3.jpg
solax-4.jpg
solax-5.jpg
solax-6.jpg
solax-7.jpg
solax-20.jpg
solax-24.jpg

Proces instalace

Uvedení do provozu a monitorování

Pokud budete postupovat podle pokynů z videa uvedeného výše a ujistíte se, že jsou všechny kabely správně propojené a zabezpečené, pak je proces uvedení do provozu rychlý a jednoduchý. Zapne se jistič střídavého proudu a poté i spínač stejnosměrného proudu na mateboxu. Všechny jističe uvnitř mateboxu budou zapnuté. V tomto kroku se spustí střídač, kontrola sítě a FV stringů. V závislosti na kódu země bude střídač čekat jednu minutu až jednu hodinu, než začne vyrábět energii.

Baterie se zapne při zapnutí jističe na modulu BMS a stisknutím tlačítka Start po dobu jedné vteřiny. Kontrolka LED na modulu BMS nás bude informovat o stavu baterie a komunikaci se střídačem. Pokud nesvítí červená LED kontrolka, pak asi po jedné minutě uvidíme na obrazovce střídače stav nabití baterie.

Provozní režimy hlavního systému

    • Vlastní použití (výchozí): Nejlepší volba pro oblasti s nízkou výkupní cenou a vysokou cenou energií. FV energie může být použita na místní napájení a poté na nabíjení baterie. Pokud není k dispozici FV energie, může být použita energie z baterie pro místní spotřebu a síť ji bude dodávat pouze v případě potřeby.
    • Záložní režim: Tento režim se použije pro oblast s nestálým systémem elektrické energie. Baterie bude mít vždy uloženou rezervu o velikosti určitého procenta své kapacity a vybije ji pouze, když bude síť vypnutá. V případě vypnutí sítě bude energie dodávána do části místní sítě, která je připojena k nouzovému zdroji energie (EPS) pouze na střídači.
    • Priorita napájení: Tento režim bude nejdřív napájet místní zařízení a poté co nejvíce exportovat do veřejné sítě.
    • Vynucený čas použití: V tomto režimu by se baterie nabíjela stejnosměrným proudem ze sítě nebo dalších střídačů během určené doby a vybíjela by se po zbytek času.

Některé dosavadní testy systému

V naší kanceláři testujeme systém v různých pracovních provozech a kontrolujeme automatické a manuální nastavení střídače, jako je nulová dodávka a omezení exportu energie. Testovány byly minimální stav baterie a možnost nabíjení baterie ze sítě.

Na konferenci jsme použili náš malý napájecí systém k nabíjení některých zařízení a automobilu Tesla. Systém mohl napájet automobil 14 A jednou fází a demonstrovat situaci blackoutu vypnutím hlavního jističe. Po zhruba jedné vteřině se začala baterie vybíjet a znovu napájet Teslu.

Závěr

Systém s jednofázovým střídačem X1-Hybrid s mateboxem a baterií poskytuje komplexní systém úplného zálohování malého domu, který má nestabilní síť. Systém může rychle přecházet ze sítě na off-grid v řádu vteřin. Může být rychle instalován a uveden do provozu, protože skoro všechny komponenty jsou předinstalovány s mateboxem.

Vzhledem k různým požadavkům každé země by matebox mohl být problematický pro větší instalace, například pokud potřebujete mít uvnitř SPD. Z tohoto důvodu doporučujeme pouze matebox pro jednofázový systém. Pro systém s trojfázovým střídačem je výhodnější použít verzi “D” s přepínačem stejnosměrného proudu na střídači a není potřeba matebox.

Pro další podporu kontaktujte našeho regionálního prodejce.

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina