Objevte nejnovější řešení Deye pro komerční a rezidenční projekty

Na základě obrovské poptávky po rezidenčních hybridních invertorech se společnost Solarity rozhodla přidat do svého portfolia nového výrobce. Toto rozhodnutí bylo založeno na rozsáhlém výzkumu a analýzách požadavků lokálního trhu. Zohledněna byla následující kritéria:

    • Cena produktu
    • Asymetrický AC výstup
    • Průběžná dostupnost
    • Kompatibilita s bateriemi různých výrobců
    • Integrace s generátory a ostatními zdroji elektrické energie
    • Uživatelsky přívětivé rozhraní
    • Místní podpora

Společnost výrobce Deye vznikla v Ningbo v Číně v roce 2000. V roce 2007 společnost zahájila výrobu svého prvního invertoru a za pouhých 10 let bylo dodáno již 30 000 hybridních invertorů. V roce 2021 tato hodnota vzrostla na 70 000.

Výkony jednofázových síťových invertorů se pohybují v rozmezí 1,5 až 10,5 kW a tyto produkty jsou vhodné pro střešní instalace na rezidenčních budovách. Jejich součástí je jedno nebo dvě MPPT (sledovač bodu maximálního výkonu), které jsou vhodné pro jednu nebo více orientací panelů. Nový produkt SUN-10.5K-G je dále jedním z modelů s nejvyšším výkonem v kategorii jednofázových síťových invertorů na trhu.

Řešení a služby poskytované společností Deye – odborným výrobcem jednofázových stringových invertorů.

Výkon třífázových síťových invertorů Deye se pohybuje v rozmezí od 4 kW do 136 kW s 230/400 V.. To znamená, že jej lze připojit k elektrické síti (230/400 V) přímo, bez transformátoru.

Pro SUN-136K-G01, je k dispozici 8 MPPTa 32 párů stringů. Maximální vstupní výkon stejnosměrného proudu je až 204 kW. Lze tedy ušetřit náklady na zařízení připojením většího počtu fotovoltaických modulů.

Střídač SUN-136K-G01 má 8 MMPT vstupů a 32 párů stringů

Řešení a služby poskytované výrobcem 3 fázových stringových invertorů.

Hybridní invertory Deye jsou kompatibilní s 25 různými značkami baterií a za tímto účelem se dodávají dva různé typy invertorů:

 

    • nízkonapěťové (pro baterie s napětím v rozmezí 40–60 V): jednofázová a třífázová řešení
    • vysokonapěťové (pro baterie s napětím v rozmezí 160–700 V): třífázová řešení

 

Výkon vysokonapěťových hybridních invertorů se pohybuje v rozmezí od 5 do 50 kW a je možné připojit až 10 invertorů paralelně bez jakéhokoliv dodatečného zařízení. Navíc platí, že ne všechny připojené invertory musí mít stejný výkon.

Work modes

Díky kompaktnímu provedení a vysoké hustotě výkonu tato řada podporuje poměr 1,3 pro DC/AC, a tím snižuje investiční náklady na zařízení. Invertory této řady jsou vybaveny inteligentním chlazením, které umožňuje jejich provoz při vysokých teplotách (>45 °C).

Nízkonapěťové hybridní invertory mohou být jednofázové a třífázové. Výkon jednofázových invertorů se pohybuje v rozmezí 3–8 kW a jsou dodávány se dvěma nezávislými MPPT. Třífázové invertory mají výkon v rozmezí od 5 do 12 kW a jsou dodávány se dvěma nezávislými MPPT. 

Jednofázové invertory lze připojit k až 16 zařízením zapojeným paralelně a třífázové až k 10 zařízením. Nízkonapěťové invertory mohou být vybaveny inteligentním nebo naturálním systémem chlazení podle typu.

Jako většina moderních hybridních řešení na trhu i řešení Deye umožňuje oddělit okruhy na hlavní zátěžové a záložní (kritické) zátěžové okruhy. Řešení Deye však podporuje nevyvážené zatížení sítě nejen během normálního režimu, ale i v záložním režimu při výpadku dodávky elektrické energie. Jedinou podmínkou je, že nevyváženost zatížení na jedné fázi nesmí překročit 51 % z celkového zatížení. Dále je možné připojit k hybridnímu invertoru Deye generátor elektrické energie – k dispozici je pro tento účel jeden vyhrazený port.

Uživatelé nemusejí instalovat další ATS přepínač mezi generátorem a invertorem. Napěťový výstup z generátoru je signálem pro invertor, který jej rozpozná a přepne na požadovaný program. V případě nouzové situace vestavěný přepínač Zapnuto/Vypnuto výstup jednoduše odpojí.

Namísto generátoru elektrické energie by také mohlo být připojeno jiné elektrické zařízení, jako například stringový invertor. Toto řešení je flexibilnější i v případě přerušení dodávky elektrické energie a umožňuje funkčnost celého systému. Toto řešení umožňuje využití výstupní energie z stringového invertoru pro nabití baterie nebo napájení zátěže.

Hybridní invertor dále dokáže pracovat nejen se solárními generátory elektrické energie, ale i s větrnými turbínami. Technicky je možné připojit například fotovoltaické moduly k prvnímu MPPT a větrnou turbínu k druhému MPPT.

Všechny invertory jsou vybaveny barevnou dotykovou obrazovkou s uživatelsky přívětivým rozhraním. Tím je umožněno snadné monitorování a správa nastavení systému. Například je možné vybrat pracovní režim přímo z obrazovky invertoru. Hybridní invertor Deye umožňuje uživatelům nastavit časová okna pro nabíjení a vybíjení systému ukládání energie. V této konfiguraci hybridní invertor umožňuje snížení nákladů na spotřebu elektrické energie úpravou aktivity systému podle tarifů za elektrickou energii.

Všechny invertory uvedené v nabídce Solarity vyhovují všem požadovaným certifikacím a prohlášením o shodě.

Autor: Konstantyn Lytvak, Technical Support Manager

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina