První výzva v programu OPPIK pro fotovoltaické elektrárny byla ukončena

V pondělí 16.10. byl ukončen příjem žádostí  v programu OPPIK v první výzvě – Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Pro tuto výzvu byla alokovaná částka 2 mld. Kč. Podle statistik zvěřejněných na stránkách Agentury API, která je zodpovědná za tuto výzvu, nebyla plánovaná alokace naplněna. Celkově bylo podáno 274 žádostí o podporu, celkem s požadovanou dotací 612 261 135 Kč, což představuje cca. 30,1 % z celkové alokace. V přepočtu na jeden projekt vychází průměrná částka dotace 2 234 530 Kč. Velké projekty tvoří z celkového počtu požadovaných dotací cca. 35 %, což je 213 710 080 Kč.    

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina