Třífázový střídač StorEdge od společnosti SolarEdge

Řešení pro domácí ukládání energie

Nový třífázový střídač StorEdge zvládne jak fotovoltaickou výrobu tak ukládání v baterii se standardní zárukou 12 let s možností prodloužení až na 25 let. Je vhodný pro vnitřní i venkovní instalace, k dispozici jsou modely střídače od 5kW do 10kW. Systém navíc využívá DC couplink, která umožňuje ukládání fotovoltaické energie přímo v baterii bez dalších ztrát způsobených transformací na střídavý proud. 

Energie je skladována v baterii a může být použita pro různé účely jako maximalizování vlastní spotřeby a profilové programování časů používání elektrické energie. Co se týče napájení ze záloh, pro tuto funkci je třeba střídač speciálně vyvinutý pro využití zálohované energie, tento střídač ovšem záložní funkci neposkytuje. 

 

Jediný třífázový střídač StorEdge lze napojit přímo na jednu nízkonapěťovou baterii 48V RESU 3.3 / 6.5 / 10 / 13 od společnosti LGchem

Systémové komponenty

  • Sřídač StorEdge – Tyto střídače jsou připojeny k řízení baterie a napájení, zatímco monitorují signály do baterie pro provoz, kromě jejich tradiční funkcionality
  • Měření spotřeby s MODBUS konektorem a transformátory proudu – Měřič je používán střídačem pro informace o exportu/spotřebě a pro aplikace Smart Energy Managementu, jako je omezení přetoků a maximalizování vlastní spotřeby.
  • Baterie – 48V baterie navržená pro práci se systémem StorEdge. Ujistěte se, že používáte pouze baterie schválené společností SolarEdge.

Instalace třífázového střídače StorEdge

Instalace domácího úložiště RESU 48V od společnosti LGchem

Provozní režimy

Maximalizovat vlastní spotřebu (MSC)

V tomto režimu je baterie automaticky nabíjena a vybíjena za účelem uspokojení potřeb spotřeby. Baterie má dva stavy:

  • OFF – Baterie je v pohotovostním režimu 
  • ON – Baterie je řízena za účelem maximální vlastní spotřeby

Doba vypnutí baterie může být nakonfigurována tak, aby se prodloužila životnost baterie minimalizací počtu hlubokých vybití (například během noci nebo v zimě).

Konfigurace třífázového střídače StorEdge prostřednictvím SetApp

Profil nabíjení/vybíjení se vytváří na základě ročního kalendáře na monitorovací platformě. Roční kalendář je rozdělen do segmentů a pro každý segment je zvolen jeden ze sedmi režimů nabíjení/vybíjení.

Profil se skládá ze tří složek:

   1. Denní typ profilu: Určuje režimy nabíjení/vybíjení během dne. Lze definovat různé typy dne, například pracovní den v zimě, pracovní den na jaře, víkend, dovolená atd.
   2. Sezónní profil: Určuje týdenní profily, které mají být použity během specifických období roku. Tato období musí pokrývat celý rok. Typickým příkladem použití je vytvoření sezónních profilů korespondujících se sezónními změnami cen elektrické energie. 
   3. Profil pro speciální den: Určuje data, kdy se má použít specifický denní profil místo profilu určeného pro dané období. Například, pokud nastavíte sezónní profil od 15. prosince do 15. ledna, ale chcete, aby měl systém jiný denní profil pro Nový rok, můžete definovat speciální den. Tyto speciální dny mohou být nastaveny jednorázově nebo jako opakovaná událost.

 Z každého časového bloku je na výběr několik režimů:

  • Pouze solární energie
  • Nabíjení z přebytečné solární energie
  • Nabíjení ze solární energie
  • Nabíjení ze solární energie a ze sítě
  • Vybití za účelem maximalizování exportu
  • Vybití za účelem minimalizování importu
  • Maximalizovat vlastní spotřebu

Další informace

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina