Co oznacza LCOE?

Wyobraź sobie, że chcesz kupić nowy samochód i chcesz wiedzieć, który model jest najbardziej korzystny dla Twojego portfela. Jednym ze sposobów, aby się tego dowiedzieć, jest wybór pojazdu, który kosztuje Cię najmniej za każdy przejechany kilometr. Tani samochód byłby oczywiście tańszy ze względu na części, np. rozrusznik, ale nieodłączną częścią jego użytkowania byłyby częste wizyty u mechanika ze względu na krótszy okres gwarancji i większe zużycie paliwa.

 

Z biegiem czasu jednak stałoby się jasne, że płacisz więcej za każdy przejechany kilometr w porównaniu do zakupu wysokiej jakości, ale droższej maszyny.

Podobnie, jak w tym przykładzie, LCOE (Levelized Cost of Electricity) lub uśredniony koszt energii elektrycznej to koszt energii wytwarzanej przez cały okres eksploatacji systemu PV. Innymi słowy, im niższy koszt (LCOE), który musisz zapłacić za energię, tym lepszy jest cały system.

Jak oblicza się LCOE?

LCOE można obliczyć stosując poniższy wzór:

LCOE =CAPEX + OPEX
Wydajność

CAPEX (capital expenditures) lub wydatki inwestycyjne to Twoja początkowa inwestycja, w tym koszt komponentów, robocizny i dodatkowe koszty związane z systemem PV.


OPEX (operating expenditures) lub wydatki związane z utrzymaniem to koszty takie jak utylizacja, konserwacja, podatki itp.


Wydajność lub produkcja energii to ilość energii, jaką system pozyskuje podczas użytkowania.


Spójrzmy ponownie na pytanie na temat zakupu nowego samochodu. CAPEX to cena samego samochodu. OPEX to paliwo, podatek drogowy i inne opłaty za serwisowanie. Wydajność to liczba kilometrów przejechanych przez Twój samochód.

Dlaczego jest to tak ważny wskaźnik?

Prognozowanie trendów rynkowych

W szerszym ujęciu LCOE jest niezwykle przydatnym wskaźnikiem do demonstrowania wykonalności energii słonecznej lub odnawialnej w porównaniu z innymi źródłami energii elektrycznej. Renomowany Instytut Fraunhofera przeprowadził badanie o nazwie Zoptymalizowane Koszty Energii Elektrycznej – Technologie Energii Odnawialnej, w którym stwierdzono, że biorąc pod uwagę skuteczność systemów PV, LCOE jest obecnie konkurencyjny w porównaniu z innymi źródłami energii, takimi jak wiatr, węgiel lub gaz. Jest to wskaźnik pozytywnego i trwałego wzrostu rynku PV.

Wskaźnik porównawczy dla osób decyzyjnych

W przypadku inwestorów LCOE jest wskaźnikiem porównawczym, który pomaga w sfinalizowaniu podejmowanych decyzji. Inwestorzy powinni poszukać odpowiedzi na różne problematyczne pytania. Jednym z nich jest to, czy powinni używać produktów wysokiej jakości, zaawansowanych technologii, czy też powinni wybierać bardziej opłacalne alternatywy. LCOE może pomóc im podjąć tę decyzję

Moduły PV

System PV 1 MW: Porównanie kanadyjskiego Solar HiKu CS3W-405P ze standardowym modułem Poly 300W. Wszystkie pozostałe elementy systemu są podobne.

Zwróć uwagę na powyższy wykres. Nawet w sytuacji, gdy koszt HiKu jest wyższy niż w przypadku zwykłego Poly, koszt systemu montażu, instalacji i kabli solarnych jest niższy. Prowadzi to do obniżenia CAPEX dla systemu korzystającego z modułu HiKu. Niższa liczba modułów zmniejsza również koszty utrzymania w czasie (OPEX). Ponadto zaawansowana technologia HiKu jest bardziej wydajna, ulega degradacji w mniejszym stopniu i zwiększa produkcję energii. Wszystkie te czynniki składają się na niższy LCOE i wskazują, że HiKu jest tańszym systemem w tym przypadku.

Inwertery

System PV 90 kW: Porównanie SolarEdge z tradycyjnym inwerterem szeregowym.
Wszystkie pozostałe elementy systemu są podobne

Na pierwszy rzut oka inwerter SolarEdge z optymalizatorami wydaje się zwykle znacznie droższy niż tradycyjny inwerter szeregowy. Jednak z uwagi na fakt, że szeregi SolarEdge mogą być dłuższe i nie wymagają żadnych skrzynek przyłączeniowych, koszt całkowity systemu jest znacznie zmniejszony. W rezultacie końcowy CAPEX systemu SolarEdge jest niższy niż w przypadku tradycyjnego inwertera szeregowego.


Ponadto inwerter i optymalizatory SolarEdge są odporne i zapewniają monitorowanie na poziomie modułu (więcej informacji znajdziesz tutaj). Funkcje te pomagają obniżyć koszty OPEX całego systemu. Optymalizatory SolarEdge zapewniają również śledzenie maksymalnego punktu mocy dla każdego modułu w systemie, co w zamian zmniejsza straty i zwiększa wydajność podczas użytkowania systemu. Wszystkie te czynniki łącznie przekładają się na niższe LCOE dla systemu SolarEdge i sprawiają, że jest to lepsze rozwiązanie spośród tych dwóch.

Nie daj się zwieść! Ograniczenia LCOE...

Zawsze należy pamiętać, że LCOE jest pojedynczą liczbą, upraszczającą złożoność porównywania dwóch różnych rozwiązań i zapewniającą szybką i skuteczną ocenę różnych alternatyw. Może więc też upraszczać i źle interpretować dane porównawcze ze względu na wiele różnych założeń (czas trwania projektu, stopę dyskontową, wskaźnik degradacji, średni czas przed awarią produktu itp.) zaangażowanych w obliczenia. LCOE nie bierze również pod uwagę rozbieżności związanych z długoterminowym użytkowaniem z uwagi na sezonową i dzienną produkcję. Wreszcie metoda ta nie jest w stanie zastąpić skomplikowanej kalkulacji finansowej, która uwzględnia istotne czynniki, takie jak dochody i wydatki.

Wnioski

LCOE jest ważnym wskaźnikiem, który pomaga w podjęciu decyzji, czy system PV jest właściwym wyborem dla inwestowania i czy elementy zastosowane w tym systemie w spójny sposób tworzą najlepszą możliwą kombinację. Choć LCOE jest cenny, to jednak ma swoje ograniczenia, a osoby podejmujące decyzję nie powinny ignorować innych wskaźników, aby mieć pełny wgląd w swoją inwestycję.

Bulgaria

Czechy

International

Jordania

Kolumbia

Maroko

Niemcy

Polska

Ukraina

Rumunia

Węgry