Tigo

Tigo jest amerykańską firmą zajmującą się optymalizacją paneli słonecznych, która została założona w 2007 roku. Wtedy też firma Tigo opracowała technologię optymalizacji modułów pierwszej generacji dla przemysłu fotowoltaicznego poprzez połączenie unikalnego podejścia systemowego z wiedzą specjalistyczną z zakresu półprzewodników, elektroniki mocy i energii słonecznej.

 

Firma Tigo oferuje dziś pełną platformę zintegrowanych i modernizujących produktów (produktów montowanych na już istniejących systemach PV)  technologii komunikacyjnych. Dzięki współpracy z producentami paneli i falowników z grupy Tier 1, firma Tigo jest w stanie skoncentrować się na swoich kluczowych innowacjach Platformy TS4.

 

Selektywna lokalizacja optymalizacji: optymalizacja może zostać wdrożona selektywnie na każdy maksymalny punkt mocy (MPPT) w przypadku użycia pojedynczego szeregu, w sytuacji zacienienia modułu. Stosowanie optymalizacji tylko w razie potrzeby może pomóc zoptymalizować wydajność systemu przy zminimalizowaniu kosztów.

Rok założenia

2007

Globalna siedziba główna

Los Gatos, Kalifornia, Stany Zjednoczone

Obsługiwany obszar

Cały świat

Produkty

Optymalizatory mocy, elektronika do inteligentnego modułu mocy

Dostępne na

Jaka jest różnica między rozwiązaniami Tigo i SolarEdge? Przeczytaj więcej w naszej recenzji: Optymalizatory mocy SolarEdge i Tigo.

 

Aby włączyć funkcję monitorowania, należy połączyć optymalizatory modułów, punkt dostępowy Tigo Access Point oraz zestaw Cloud Connect Kit. Zestaw ten nie jest potrzebny, jeśli system jest już zintegrowany z falownikiem.

Prostota i elastyczność

Pełna widoczność dzięki monitorowaniu na poziomie modułu

Produkty wysokiej jakości dostosowane do konkretnych
potrzeb

Bezpieczne rozwiązania, w tym system szybkiego wyłączania

Tigo products

Warunki gwarancji

Optymalizatory Tigo są objęte 25-letnią gwarancją. Cloud Connect Advanced i Tigo Access Point posiadają gwarancję na okres 5 lat począwszy od wcześniejszej daty rozpoczęcia gwarancji.

 

Data rozpoczęcia gwarancji: 4 miesiące od daty wysyłki sprzętu z Tigo oraz jego instalacji.

Rejestracja w usłudze monitorowania Tigo musi zostać zakończona w ciągu 90 dni od daty instalacji, aby gwarancja ograniczona była ważna.

 

Bardziej szczegółowe warunki gwarancji 2019 można znaleźć w dokumencie na temat ograniczonej gwarancji Tigo.

Studia przypadków Tigo

Zwiększenie ilości energii o 36% dzięki nowoczesnej optymalizacji oferowanej przez Tigo

Grecki mieszkaniowy system fotowoltaiczny znacznie poprawia produkcję energii w ciągu 6 miesięcy dzięki TS4-R-O firmy Tigo.

Pierwsza ogromna farma fotowoltaiczna w Japonii

Bez zastosowania optymalizatorów Tigo, farma ta produkowałby o 5-10% mniej niż tradycyjny system.

Referencje

Bulgaria

Czechy

International

Jordania

Kolumbia

Maroko

Niemcy

Polska

Ukraina

Rumunia

Węgry