Lista Producentów PV z listy Tier 1 – definicja i i więcej szczegółowych informacji

W branży modułów PV często dyskutuje się o różnych producentach Tier 1. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest lista producentów Tier 1, dlaczego powinniśmy wziąć pod uwagę ten wskaźnik i jakie inne czynniki należy rozważyć podczas wyboru wysokiej jakości, niezawodnych i zaawansowanych technologicznie producentów PV. 

Czym jest lista producentów Tier 1?

Producenci Tier 1 to zazwyczaj firmy znajdujące się w kwartalnym raporcie Bloomberg New Energy Finance (BNEF) dotyczącym rynku energii PV według wyprodukowanej przez nich rocznej mocy modułów wyrażonej za pomocą MW/rok. 

Poszczególne marki z tej listy są oznaczone przez BNEF jako „nadające się do obrotu bankowego”, co oznacza, że ​​mają własne produkty i fabryki, a ich produkty były wykorzystywane w projektach wielkości MW. Nie podlegają one również procesowi niewypłacalności i nie borykają się z żadnymi innymi poważnymi trudnościami finansowymi. Dokładna definicja z BNEF jest następująca: 

„Producenci modułów Tier 1 to producenci, którzy dostarczyli produkty własnej marki i własnej produkcji dla sześciu różnych projektów, które zostały sfinansowane bez prawa regresu przez sześć różnych banków (niezwiązanych z rozwojem) w ciągu ostatnich dwóch lat”. 

Projekty te muszą:

    • Być większe niż 1,5MW
    • Mieć lokalizację, wydajność, inwestora, bank oraz producenta modułów należącego do domeny publicznej
    • Wszelkie marki mające problemy finansowe, takie jak bankructwo, ochrona na wypadek niewypłacalności lub poważne niedotrzymanie terminu płatności obligacji, są usuwane z listy Tier 1. 
    • BNEF nie publikuje list Tier 2 i Tier 3

Spojrzenie poza listę Tier 1

Jak pokazano powyżej, lista Tier 1 koncentruje się na bankowości, innymi słowy aspekcie finansowym każdej firmy. Aby jednak upewnić się, że firmy wykorzystują produkty wysokiej jakości z uwzględnieniem najnowocześniejszych technologii, musimy również wziąć pod uwagę inne czynniki.

Technologia

Technologia stosowana w modułach PV jest stale udoskonalana. Moc wyjściowa, a także wydajność paneli słonecznych rośnie z każdym rokiem. Zaawansowana technologia PERC została wprowadzona do produkcji już w ciągu roku od jej wynalezienia, co pokazuje szybkość zmian, z którymi muszą się mierzyć producenci. Producent z zaawansowaną technologią może dostarczyć wysokiej jakości produkt certyfikowany przez renomowane jednostki certyfikujące. 

Statystyki i prognozy różnych technologii ogniw są opublikowane w raporcie „International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV)”  sporządzanym przez VDMA.

Wydajność Produktu

Jeśli chodzi o producentów, zdolność produkcyjna jest jedną z kluczowych wartości. Oznacza ona nie tylko zdolność producenta do zaspokojenia popytu, ale także ogólną siłę firmy. Czynnik ten jest również brany pod uwagę w ocenie producenta Tier 1. 

Lista 10 najlepszych producentów modułów PV jest publikowana w czasopiśmie PV-magazine. Lista ta została przytoczona poniżej:

Badania i Rozwój

Badania i rozwój mają kluczowe znaczenie dla producenta, który dąży do uzyskania wiodącej pozycji w branży. Silny dział badań i rozwoju ma pomóc w zapewnieniu wysokiej konkurencyjności danemu producentowi w przyszłości.

Niektóre firmy z dużymi inwestycjami w badania i rozwój nie pojawiają się jednak na liście Tier 1, na przykład SunPower lub Hanergy, ze względu na unikalną produkcję paneli słonecznych IBC i ich technologię cienkowarstwową. 

Poniższy wykres z artykułu PVTech pokazuje roczne wydatki na badania i rozwój w przypadku poszczególnych producentów w 2017 roku.

Strategia i Historia

W zależności od zalet każdego producenta, każda z cytowanych firm ma własną strategię odzwierciedloną przez ich technologię, ukierunkowanie na badania i rozwój oraz produkty. System PV cieszy się zwykle długą żywotnością, dlatego przed wyborem producenta inwestorzy powinni zwrócić uwagę na historię tego producenta w skali światowej i regionalnej. 

Ceny

Cena paneli słonecznych jest zwykle podawana w EUR/kWp lub $/kWp. Ten wskaźnik jest zazwyczaj najczęściej stosowany, ale często jest jednym z najbardziej mylących czynników. Łatwo jest impulsywnie zdecydować się na użycie panelu o najniższej cenie, ale jak omówiliśmy powyżej, cena nie jest jedynym wskaźnikiem, jaki należy rozważyć. Dla przykładu, system wykorzystujący moduł PV HiKU firmy Canadian Solar może skutkować niższymi kosztami końcowymi w porównaniu z tańszymi, ale mniej wydajnymi produktami. Rzeczywiście, panele słoneczne o wyższej wydajności zmniejszają całkowity koszt systemu. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasz artykuł “Co oznacza LCOE ?”.

Serwis i Wsparcie

Obsługa i wsparcie są podstawowymi czynnikami, które inwestor lub instalator powinien wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji. Chociaż wydajność paneli słonecznych jest zwykle gwarantowana na okres 25 lat, gwarancja na produkt jest zwykle krótsza, począwszy od około 10 lub 12 lat. Wsparcie producenta jest niezbędne jak i relacje między instalatorem, dystrybutorem i producentem. Doskonały dystrybutor powinien pomóc instalatorom otrzymać efektywne wsparcie i szybko rozwiązać jakiekolwiek problemy. 

Podsumowanie

Lista Producentów PV z listy Tier 1 publikowana przez BNEF daje wyraźne spojrzenie na możliwości bankowe danego producenta. Jednak, aby mądrze wybrać producenta, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak technologia, możliwości produkcyjne, badania i rozwój, strategia, historia, ceny, usługi i wsparcie. Wszystkie te czynniki pomagają zarówno klientom, jak i inwestorom zdecydować, jaki producent i produkt należy zastosować w projekcie.

W Solarity dokonano oceny każdego z tych czynników, aby upewnić się, że nasi klienci otrzymują najlepsze produkty od najlepszych producentów. Solarity współpracuje blisko z kilkoma producentami w branży PV. Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z listą naszych produktów

Więcej informacji o Canadian Solar >>

Więcej informacji o Hanwha Q CELLS Co., Ltd. >>

Bulgaria

Czechy

International

Jordania

Kolumbia

Maroko

Niemcy

Polska

Ukraina

Rumunia

Węgry