Nowy Solax ESS – na przykładzie zestawu o mocy 3kWh

Podczas naszego 10-lecia zaprezentowaliśmy nowy system do magazynowania energii Gen 4 Energy od firmy Solax. Przetestowaliśmy mały system składający się z falownika 3kW i baterii 3kWh, aby sprawdzić funkcjonalność tego rozwiązania i zaprezentować go w czasie konferencji.

Nasz system składa się z

Co znajduje się w opakowaniu

solax-2.jpg
solax-3.jpg
solax-4.jpg
solax-5.jpg
solax-6.jpg
solax-7.jpg
solax-20.jpg
solax-24.jpg

Proces instalacji

Uruchomienie i monitorowanie

Jeśli postąpisz zgodnie z instrukcjami zawartymi w powyższym filmie i upewnisz się, że wszystkie kable zostały odpowiednio podłączone i zabezpieczone, proces uruchomienia będzie szybki i prosty. Wyłącznik AC oraz przełącznik DC oraz wszystkie wyłączniki wewnątrz Mateboxa zostaną włączone. Na tym etapie falownik zostanie uruchomiony i sprawdzi sieć oraz szeregi fotowoltaiczne. W zależności od kodu kraju falownik odczeka od 1 minuty do 1 godziny, zanim zacznie wytwarzać energię.

Akumulator zostanie uruchomiony poprzez uruchomienie automatycznego wyłącznika na module BMS i naciśnięcie przycisku start przez 1 sekundę. Dioda LED na BMS poinformuje o stanie baterii i komunikacji z falownikiem. Jeśli nie będzie widoczna czerwona dioda LED, po około 1 minucie zobaczymy SOC akumulatora na ekranie falownika.

Główne tryby pracy systemu

     • Samozużycie (tryb domyślny): Najlepsza opcja w przypadku regionów z niską taryfą gwarantowaną, ale wysokimi cenami energii. Energia z systemu fotowoltaicznego może być wykorzystana, aby zasilić lokalne obciążenie, a następnie naładować akumulator. Jeśli nie ma dostępnej energii fotowoltaicznej, energia z akumulatora może zostać wykorzystana na potrzeby lokalnego zapotrzebowania, a sieć będzie ją dostarczać tylko wtedy, gdy będzie to konieczne.
     • Tryb zasilania rezerwowego: Ten tryb jest używany w regionach o niestabilnym systemie zasilania elektrycznego. Akumulator zawsze rezerwuje pewien procent swojej pojemności i używa go tylko wtedy, gdy sieć jest wyłączona. W razie potrzeby akumulator może być ładowany przez sieć. Gdy sieć jest wyłączona, energia jest dostarczana do części lokalnej sieci, która jest podłączona do awaryjnego źródła zasilania (EPS) na falowniku.
     • Tryb zaopatrywania lokalnego obciążenia: Ten tryb najpierw zaopatruje lokalne obciążenie, a następnie eksportuje jak najwięcej energii do sieci publicznej.
     • Tryb czasowy: W tym trybie akumulator będzie ładowany prądem przemiennym z sieci lub z innych falowników przez określony czas, a następnie rozładowywany po upływie tego okresu.

Testy przeprowadzone na systemie

W naszej siedzibie przetestowaliśmy ten system pod kątem różnych operacji roboczych. Podczas testów był on kontrolowany za pomocą automatycznych i ręcznych ustawień falownika, takich jak zerowe zaopatrywanie w energię oraz ograniczony eksport mocy. Minimalny SOC akumulatora i możliwość ładowania bezpośrednio z sieci zostały przetestowane i działały jako zestaw.

Na konferencji wykorzystaliśmy nasz mały system, aby zasilić wybrane obciążenia oraz samochód Tesla. System był w stanie zasilać samochód prądem 14A w jednej fazie. Zademonstrowaliśmy też sytuację braku zasilania poprzez wyłączenie głównego bezpiecznika. Po około 1s akumulator zaczął się rozładowywać i ponownie zasilać pojazd.

Wnioski

System z jednofazowym falownikiem X1-Hybrid oraz mateboxem i akumulatorem stanowi kompleksowy system zasilania rezerwowego dla małego domu, który stoi w obliczu niestabilnej sieci. System ten może szybko przejść z trybu pracy w sieci do trybu pracy poza siecią. Można go szybko zainstalować i uruchomić, ponieważ prawie wszystkie komponenty zostały wstępnie zainstalowane wraz z mateboxem.

Jednak ze względu na różne wymagania w zależności od kraju, matebox może być problematyczny przy większych instalacjach, na przykład, jeśli trzeba w nim zamontować SPD. Z tego powodu zalecamy matebox tylko do systemów jednofazowych. W przypadku systemu z 3-fazowym falownikiem użycie wersji D z przełącznikiem DC na falowniku jest lepszym rozwiązaniem. To samo jest prawdą w sytuacjach, kiedy nie ma konieczności zastosowania mateboxa.

Aby uzyskać dalsze wsparcie, prosimy o kontakt z naszym regionalnym sprzedawcą.

Bulgaria

Czechy

International

Jordania

Kolumbia

Maroko

Niemcy

Polska

Ukraina

Rumunia

Węgry