Przegląd: Falownik trójfazowy StorEdge firmy SolarEdge

Rozwiązanie do domowego magazynowania energii

Nowy trójfazowy falownik StorEdge może zarządzać zarówno produkcją energii fotowoltaicznej, jak i jej magazynowaniem w akumulatorze. Produkt ten posiada 12-letnią standardową gwarancję z możliwością przedłużenia do 25 lat. Falownik ten jest odpowiedni do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie mocy od 5kW do 10kW. Ponadto system ten wykorzystuje technologię ze sprzężeniem prądu stałego, co umożliwia przechowywanie energii bezpośrednio w akumulatorze bez dodatkowych strat podczas konwersji prądu zmiennego

Energia jest przechowywana w akumulatorze i może być używana do różnych zastosowań, takich jak maksymalizacja zużycia własnego i programowanie profilu czasu użytkowania. Prezentowany falownik nie został wyposażony w funkcję zasialania rezerwowego.

Pojedynczy falownik trójfazowy StorEdge można podłączyć bezpośrednio do niskonapięciowego akumulatora 48V RESU 3,3 / 6,5 / 10/13 firmy LGchem.

Elementy systemu

    • Falowniki StorEdge – Są podłączone do akumulatora i sterowania zasilaniem. Poza tradycyjną funkcjonalnością jako zoptymalizowane falowniki  prądu stałego monitorują jednocześnie sygnały wysyłane do ​​akumulatora podczas działania.
    • Licznik energii i przekładnik prądowy – Licznik jest używany przez falownik do odczytów zużycia oraz do zastosowań związanych z inteligentnym zarządzaniem energią, takich jak ograniczenie eksportu energii i maksymalizacja zużycia własnego.
    • Akumulator – Akumulator 48V przeznaczony do współpracy z systemem StorEdge. Upewnij się, że używasz tylko akumulatorów zatwierdzonych przez SolarEdge.

Instalacja falownika trójfazowego StorEdge

Instalacja LG Chem Residential Storage RESU 48V

Tryby pracy

Maksymalizacja zużycia własnego (MSC)

W tym trybie akumulator jest automatycznie ładowany i rozładowywany w celu zaspokojenia potrzeb energii własnej. Akumulator posiada dwa stany:

    • OFF – Akumulator jest w trybie czuwania
    • ON – Akumulator jest kontrolowany pod kątem maksymalnego zużycia własnego

Tryb czuwania akumulatora można skonfigurować w celu wydłużenia żywotności akumulatora poprzez zminimalizowanie liczby przypadkowych rozładowań (na przykład w nocy lub w okresie zimowym).

Konfiguracja falownika trójfazowego StorEdge Three Phase Inverter z aplikacją SetApp

Profil ładowania/rozładowania jest tworzony w platformie monitorowania na podstawie rocznego kalendarza. Kalendarz roczny jest podzielony na segmenty, a do każdego segmentu przypisany jest jeden z siedmiu trybów ładowania/rozładowania.

Profil składa się z trzech elementów:

   1. Profil dzienny: Określa tryby ładowania/rozładowania w ciągu dnia. W profilu tym można zdefiniować różne typy dni, na przykład zimowy dzień powszedni, wiosenny dzień powszedni, weekend, wakacje itp.
   2. Profil sezonowy: Określa profile tygodniowe, które mają być używane w określonych okresach roku. Okresy te muszą obejmować cały rok. Typowym przypadkiem zastosowania jest tworzenie profili sezonowych odpowiadających sezonowym zmianom stawek za energię elektryczną.
   3. Specjalny dzień: Określa daty, które powinny mieć określony profil dzienny zamiast profilu zdefiniowanego dla odpowiedniego okresu. Na przykład, jeśli zdefiniujesz profil sezonowy od 15 grudnia do 15 stycznia, ale chcesz, aby system miał inny profil dzienny na Nowy Rok, możesz określić ten dzień jako specjalny dzień. Dni specjalne można ustawić jako wydarzenia jednorazowe lub cykliczne.

 

 Dla każdego bloku czasowego istnieje kilka dostępnych trybów pracy do wyboru:

   • Tylko energia słoneczna
   • Ładowanie z ograniczonej energii słonecznej
   • Ładowanie z energii słonecznej
   • Ładowanie z energii słonecznej i z sieci
   • Rozładowanie w celu maksymalizacji eksportu
   • Rozładowanie w celu minimalizacji importu
   • Maksymalizacja zużycia własnego 

Dalsze informacje:

Bulgaria

Czechy

International

Jordania

Kolumbia

Maroko

Niemcy

Polska

Ukraina

Rumunia

Węgry