Rozwiązania Huawei do systemów hybrydowych

Wstęp

Huawei jest bardzo popularną marką na całym świecie. Firma odnosi sukcesy jako producent między innymi telefonów, laptopów i smartwatchy. Przez kilka lat starała się zwiększać swój udział w rynku technologii solarnych. Obecnie sukces firmy Huawei w tej branży jest niezaprzeczalny. Wraz z rozwojem technologii i rosnącą popularnością instalacji PV rola systemów hybrydowych staje się coraz bardziej istotna. W niniejszym artykule omówiono rozwiązania Huawei do systemów hybrydowych.

Produkty

Produkty jednofazowe od 2 do 6 kW. Produkty tych rozmiarów mają tradycyjnie 2 regulatory ładowania MPPT.  Do rozpoczęcia ich eksploatacji można użyć zintegrowanego modułu WLAN z aplikacją FusionSolar. Mają bardzo niskie napięcie początkowe, wynoszące 100 V, co oznacza, że potrzebne są co najmniej 3 moduły fotowoltaiczne, aby uruchomić regulator MPPT.

Dostępne są wersje trójfazowe o mocy od 3 do 10 kW. Te wersje mają bardzo podobną konstrukcję do wersji jednofazowych i mogą być także skonfigurowane za pomocą aplikacji FusionSolar, lecz do połączenia ich z Internetem konieczne jest zainstalowanie urządzenia Smart Dongle-WLAN-FE, które jest zawarte w zestawie, lub jego odpowiednika 4G, który można zakupić oddzielnie. Napięcie początkowe jest dwa razy większe, czyli wynosi 200 V, a minimalna liczba wymaganych modułów PV to analogicznie 6. Urządzenie ma także wyposażenie ograniczające degradację indukowanym napięciem (PID). Wiadomo, że elektrony opuszczają ogniwa PV w pobliżu strony ujemnej stringów. Funkcja PID Recovery ma na celu eliminowanie tego zjawiska poprzez odwracanie polaryzacji tych elektronów w nocy, dzięki czemu zwiększa wydajność i trwałość systemu.

Podstawowym elementem systemów hybrydowych jest akumulator: Huawei Luna jest dostępny w wielu konfiguracjach. Najmniejsza jednostka ma pojemność 5 kWh i jest pojedynczym modułem akumulatora, umożliwiającym uzyskanie maksymalnie 15 kWh poprzez połączenie trzech modułów. Jeśli taka wartość jest niewystarczająca, można zainstalować podwójny system i otrzymać pojemność całkowitą wynoszącą 30 kWh. Ładowanie tych modułów jest kontrolowane przez układ BMS, który stanowi zasadniczą część takiego systemu. 

W razie awarii zasilania sieciowego urządzenie Backup Box zapewnia galwaniczne odizolowanie sieci, a obwód rezerwowy dostarcza energię bez przerwy. To urządzenie komunikuje się także z falownikiem i może do niego przesłać sygnał, aby się nie wyłączył, gdy sieć jest odcięta, lecz przełączył się na zasilanie z akumulatorów lub instalacji PV. Funkcja rezerwowa może dostarczać moc 5 kVA dla jednej fazy lub 3,3 kVA dla trzech faz. Niestety urządzenie nie jest w stanie zapewnić trójfazowego zasilania rezerwowego; może jedynie zasilać obwody rezerwowe z jedną fazą.

Inteligentny licznik jest niezbędnym elementem do zapewnienia właściwego działania akumulatorów: licznik do instalacji jednofazowych jest dostępny jako DDSU666-H, a do trójfazowych jako DTSU666-HW. Pakiety obu rodzajów liczników zawierają także przekładniki prądowe potrzebne do przeprowadzania pomiarów oraz kabel RS485 o długości 10 m, do komunikacji pomiędzy falownikiem i licznikiem. Urządzenie mierzy pobór prądu przez gospodarstwo domowe, dzięki czemu może kontrolować ilość energii dostarczanej do akumulatorów poprzez porównywanie jej z danymi z falownika.

Funkcje

Maksymalne zużycie własne

To ustawienie umożliwia wykorzystywanie całej, lokalnie wygenerowanej energii, co jest powodem stworzenia systemów hybrydowych. W tym przypadku, jeśli zostanie wytworzony nadmiar energii, system ładuje akumulatory aż do ich pełnego naładowania. Po ich naładowaniu nadmiar energii jest przesyłany do sieci jak w konwencjonalnych systemach. Jeśli instalacja PV nie wytwarza wystarczającej ilości energii dla gospodarstwa domowego, prąd jest najpierw pobierany z akumulatorów, a następnie – w przypadku ich rozładowania – z sieci elektroenergetycznej.

Działanie w zależności od taryfy czasowej

W niektórych krajach energia jest droższa w niektórych przedziałach czasowych, lecz tańsza w innych. System można tak zaprogramować, aby pobierał prąd z sieci, gdy jest tańszy, lub przesyłał do niej energię zmagazynowaną w akumulatorach, gdy jest droższa.

Pełne oddawanie do sieci

Ten tryb umożliwia zawyżenie mocy szczytowej DC, ponieważ jeśli prąd wytworzony z energii słonecznej w dzień przekroczy maksymalną moc AC falownika, akumulator będzie ładowany pozostałą energią. Jeśli jednak ilość energii z instalacji PV jest mniejsza od maksymalnej mocy wyjściowej falownika, będzie ona pobierana z akumulatora, aby zmaksymalizować przesył mocy do sieci.

Działanie poza siecią

Tryb działania poza siecią jest podobny do trybu umożliwiającego maksymalne zużycie własne, tylko że urządzenie Backup Box odłącza system od sieci, aby działał bez zasilania sieciowego. Przemienniki działają w tym trybie tylko na jednej fazie, gdy napięcie wynosi 220/230/240 V.

Rozpoczęcie użytkowania i monitorowanie

Po zainstalowaniu systemu można skorzystać z aplikacji FusionSolar, aby rozpocząć jego eksploatację. Za pomocą kamery w telefonie trzeba najpierw zeskanować kod kreskowy na boku falownika, aby telefon mógł połączyć się z siecią falownika. Podczas pierwszego logowania należy wprowadzić hasło, aby móc logować się później. W ustawieniach trzeba ustanowić połączenie systemu z lokalną siecią, aby był online. Po przeprowadzeniu konfiguracji można zobaczyć schemat połączeń wszystkich elementów systemu i sprawdzić, czy czynności zostały wykonane poprawnie. Jeśli przewody poszczególnych urządzeń są podłączone właściwie, falownik automatycznie je wykryje i nie ma konieczności dodawania ich indywidualnie.


W portalu monitorowania można wybrać widoki obsługiwanych elektrowni, dotyczące listy zawierającej informacje o aktualnej wydajności systemów oraz całkowitej ilości energii wytworzonej bieżącego dnia. W widoku KIP można zobaczyć wskaźniki podsumowujące działanie wszystkich elektrowni: status wszystkich falowników, alarmy, całkowitą ilość wytworzonej energii, wskaźniki środowiskowe oraz wskaźniki finansowe.

Po dodaniu lokalizacji i użytkownika uzyskuje się zdalnie pełny dostęp do falownika oraz do wszystkich urządzeń z nim połączonych. Można zdalnie aktualizować oprogramowanie wszystkich urządzeń oraz eksportować plik dziennika, który jest podstawą w przypadku dochodzenia praw z tytułu gwarancji. Zawarte są w nim istotne dla producenta wartości strony AC i DC, dzięki którym w większości przypadków nie jest konieczne przeprowadzenie kontroli na miejscu w celu rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych. Można modyfikować wszystkie ustawienia lub sporządzać raporty dotyczące falownika, jak i akumulatorów.

Bulgaria

Czechy

International

Jordania

Kolumbia

Maroko

Niemcy

Polska

Ukraina

Rumunia

Węgry