Sadzimy drzewo za każde zamówienie!

Zmniejszenie śladu węglowego jest podstawą wszystkiego tego, co robimy. Dlatego też w kwietniu 2020 roku prezes Michal Adrián podjął decyzję, aby wykonać kolejny mały krok w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości. Za każde zamówienie, które otrzymuje firma Solarity sadzimy drzewo. Bez względu na wielkość danego zamówienia.

Podstawową działalnością Solarity jest dystrybucja systemów solarnych i rozwiązań fotowoltaicznych na całym świecie. Bycie dystrybutorem energii słonecznej już teraz pomaga budować zrównoważoną przyszłość dzięki energii odnawialnej. Jednak nie zaprzestajemy tylko na tym.

Bardzo pragniemy wywierać pozytywny wpływ na środowisko i przyczyniać się w większym stopniu do zmian na lepsze. Braliśmy już udział w kilku projektach na rzecz rozwoju lokalnych społeczności: korzystamy z transportu intermodalnego, dostarczyliśmy systemy solarne szkołom i uczniom w Myanmarze, przekazaliśmy materiał na budowę pergoli dla studentów CZU (Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze), przekazaliśmy darowizny na rzecz 4Ocean oraz podjęliśmy wiele innych inicjatyw.

Dlaczego sadzenie drzew?

Chcemy zmniejszyć nasz ślad węglowy. Dzięki zalesianiu nie tylko zmniejszamy ilość emitowanego węgla, ale także zwiększamy dopływ tlenu. Sadzenie drzew przyczynia się do lepszej i bardziej ekologicznej sytuacji życiowej społeczności w miejscach, w których sadzimy drzewa. Nasze działania są źródłem miejsc pracy dla lokalnych mieszkańców. Jest to możliwe poprzez przywracanie fauny i flory oraz umożliwienie lokalnym mieszkańcom uprawy większej ilości żywności.

W jaki sposób sadzimy drzewa?

W celu usprawnienia naszych działań proekologicznych, nawiązaliśmy współpracę z One Tree Planted – znaną organizacją non-profit z USA.

Zasada naszego działania jest prosta. Pod koniec miesiąca przekazujemy One Tree Planted 1$ za każde przetworzone zamówienie. Następnie organizacja ta prowadzi kampanie sadzenia drzew (poprzez programy wolontariackie) w różnych miejscach, w których drzewa wcześniej znikały (z powodu rolnictwa, pożarów, suszy, przemysłu drzewnego itp.). 

Od kwietnia posadziliśmy już 725 drzew i planujemy posadzić jeszcze więcej.

Co dalej?

Solarity pragnie ucieleśniać ekorozwój, który stawia sobie za swój główny ideał. Nasi pracownicy w pełni popierają realizację tego „wyższego celu”. W rzeczy samej, nasz personel myśli i postępuje ekologicznie podczas wykonywania codziennych czynności. Niektórzy z naszych pracowników codziennie spacerują lub biegają, inny jeżdżą rowerem do pracy, a jeszcze inni kupują tylko lokalnie lub hurtowo, aby uniknąć używania niepotrzebnych plastikowych opakowań. Wszystko to łączy wspólny cel, czyli rozpowszechnianie wydajnej i czystej energii słonecznej.

Sadzenie drzew za każde zamówienie jest kolejnym krokiem w kierunku bycia firmą jeszcze bardziej przyjazną dla środowiska.

Bulgaria

Czechy

International

Jordania

Kolumbia

Maroko

Niemcy

Polska

Ukraina

Rumunia

Węgry