System SolaX Power z funkcją magazynowania energii

Falowniki hybrydowe są rozwiązaniem stworzonym w celu optymalizacji działania systemu fotowoltaicznego poprzez zwiększenie zużycia własnego i zapewnienie zapasowej energii elektrycznej, gdy sieć energetyczna ma problemy z zasilaniem.

We wrześniu nasz zespół techniczny wziął udział w szkoleniu poświęconym produktom SolaX Power. W tym artykule chcielibyśmy podzielić się tym, czego nauczyliśmy się na temat funkcji nowych falowników hybrydowych SolaX.

Firma SolaX Power

Firma SolaX Power wprowadziła swój pierwszy falownik X-Hybrid w 2013 roku. Był on pierwszym na świecie falownikiem hybrydowym. Dwa lata później ukazał się pierwszy w Europie trójfazowy hybrydowy falownik współpracujący z wysokim napięciem. Dziś SolaX Power jest firmą rozpoznawaną na wielu rynkach jako producent najbardziej wydajnych falowników fotowoltaicznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat SolaX Power na ich stronie internetowej.

Fabryka SolaX w Hangzhou

Produkty SolaX Power z funkcją magazynowania energii

Innowacyjny falownik X-Hybrid to inteligentny system zarządzania energią, który magazynuje nadwyżkę energii w akumulatorach tak, aby można było ją później wykorzystać. Urządzenie konwertuje i kieruje energię tam, gdzie jest ona potrzebna i w sytuacjach, w których jest ona wymagana.

Falownik X-Hybrid ma również funkcję awaryjnego źródła zasilania (EPS), która umożliwia użytkownikowi końcowemu wykorzystanie zgromadzonej energii w przypadku przerwy w zasilaniu.

SolaX produkuje falowniki X1-Hybrid do jednofazowych systemów elektrycznych oraz falowniki X3-Hybrid do systemów trójfazowych.

System magazynowania energii SolaX może działać w kilku trybach pracy:

    • Wykorzystanie własne (tryb domyślny): najlepsza opcja dla obszarów o niskich taryfach gwarantowanych, ale wysokich cenach energii. Energię z systemów fotowoltaicznych można wykorzystać, aby zasilić lokalne obciążenie, a następnie naładować nią akumulator. Jeśli energia z systemu fotowoltaicznego nie jest dostępna, energia z akumulatora może być wykorzystana na potrzeby lokalnego zapotrzebowania, a sieć dostarczy ją tylko wtedy, gdy będzie to konieczne. 
    • Tryb zapasowy: ten tryb jest używany w obszarach z niestabilnym systemem zasilania elektrycznego. Akumulator zawsze zachowuje pewien procent swojej pojemności i rozładowuje ją tylko wtedy, gdy sieć jest niedostępna. W razie potrzeby akumulator może być zasilany prosto z sieci. Gdy sieć jest wyłączona, energia jest dostarczana do części lokalnej sieci, która jest podłączona tylko do portu awaryjnego źródła zasilania (EPS) na falowniku.
    • Zasilanie priorytetowe: ten tryb najpierw zaopatruje zapotrzebowanie lokalne, a następnie eksportuje energię w jak największym stopniu do sieci publicznej. 
    • Czasowe wymuszenie zużycia: w tym trybie akumulator jest ładowany przez prąd zmienny z sieci lub z innych falowników przez określony czas i rozładowywany przez resztę czasu. 

SolaX X1 - falownik hybrydowy

Falownik X1-Hybrid – od 3 do 5 kW. Falowniki te mogą pracować z wysoką wydajnością sięgającą do 97,8% przy naturalnym chłodzeniu, co sprawia, że ​​działają płynnie i cicho. Ponadto są wyposażone w port awaryjnego źródła zasilania (EPS), który automatycznie dostarcza energię w przypadku awarii. Maksymalna moc wyjściowa systemu EPS dla prądu przemiennego wynosi 150% znamionowej mocy falownika. Wartość ta pomaga zasilić duże zapotrzebowanie podczas przerwy w dostawie energii. Zerową kontrolę eksportu mocy można osiągnąć za pomocą licznika SolaX.

Falownik X1-Hybrid wymaga co najmniej 1 akumulatora o potrójnej mocy (1 głównego akumulatora), aby działał prawidłowo.

SolaX X3 - falownik hybrydowy

Falownik X3-Hybrid – od 5 do 10 kW. Falowniki te posiadają wszystkie cechy falowników X1-Hybrid. Mogą również być użyte w instalacji składającej się z 10 równoległych falowników X3-Hybrid oraz skalowalnego akumulatora do zastosowań komercyjnych.

Przy pracy równoległej można rozbudować system do mocy 100 kW i pojemności akumulatora do 230 kWh. Zerową kontrolę eksportu można osiągnąć za pomocą licznika SolaX, a poziom mocy na każdej pojedynczej fazie można dostosować do lokalnego zapotrzebowania bez eksportu do sieci.

Falownik X3-Hybrid wymaga co najmniej 2 akumulatorów o potrójnej mocy (1 głównego i 1 podległego), aby działał prawidłowo.

System równoległy z wykorzystaniem X3-Hybrid

Litowo-żelazowo-fosforanowy akumulator (LiFe) TRIPLE POWER o potrójnej mocy od SolaX

Akumulator Triple Power posiada model 5,8 kWh, który można zainstalować szeregowo z maksymalnie 4 akumulatorami, co umożliwia magazynowanie 23 kWh. Akumulator Triple Power wykorzystuje najnowszą technologię litowo-żelazowo-fosforanową, która zapewnia znacznie bezpieczniejsze instalacje z większymi tolerancjami temperatury. Dzięki 10-letniej gwarancji i możliwości rozładowania do 90% (DOD) nowy akumulator Triple Power jest elastycznym, praktycznym i wydajnym rozwiązaniem do magazynowania energii.

SolaX Cloud

SolaX Cloud zapewnia klientom platformę, która monitoruje dane falowników SolaX i wykonuje zdalne ustawienia 24/7. Falownik łączy się z systemem przez bezpośrednie połączenie z Pocket Wifi, Pocket Lan, Pocket GPRS, Pocket 4G oraz Ethernet i w ten sposób przesyła dane operacyjne do SolaX Cloud co 5 minut. Możesz zalogować się na swoje konto użytkownika w dowolnym momencie za pomocą komputera osobistego, urządzenia z systemem IOS lub Android, aby wyświetlić dane w czasie rzeczywistym lub dane z przeszłości, a także w razie potrzeby wykonać zdalne ustawienia.

Interfejs użytkownika podczas monitorowania

Akcesoria SolaX

Pocket WiFi niezbędny do monitorowania przez Internet

X1-EPS Box (niezbędny do poprawnego działania funkcji automatycznego magazynowania energii w systemie jednofazowym)

X3-EPS Box (niezbędny do poprawnego działania funkcji automatycznego magazynowania energii w systemie trójfazowym)

Współpraca pomiędzy SolaX i Solarity

Solarity i SolaX prowadzą ścisłą współpracę, aby kontynuować pogłębianie wiedzy na temat wydajności oraz w celu wspierania naszych klientów. Dotychczas współpraca z SolaX polegała na organizacji szkoleń dla naszych pracowników. Sesje dotyczyły produktów i usług firmy SolaX. Dzięki temu możemy stale ulepszać naszą obsługę klienta.

Będziemy również organizować szkolenia SolaX dla naszych klientów, aby szerzyć dalej naszą wiedzę. Obecnie przygotowujemy webinarium dla naszych klientów, które odbędzie się w listopadzie.

Bulgaria

Czechy

International

Jordania

Kolumbia

Maroko

Niemcy

Polska

Ukraina

Rumunia

Węgry