Кое е най-доброто решение за зареждане на Вашия електрически автомобил?

В днешно време електрическите автомобили се използват все повече, но как и колко бързо могат да бъдат зареждани? За тази цел има много методи и проекти.

Зареждане чрез включване в електрическата мрежа

Първият метод е зареждането от обикновен стенен контакт 230 V. В този случай електрическият автомобил се свързва директно към електрическата мрежа. В днешно време това решение напълно изчезна. То е бавно и опасно, тъй като зарядното устройство не осъществява комуникация с автомобила. Максималната скорост на зареждане е 2 kW (8 A), което означава 40–60-часа за зареждане за съвременните автомобили.

Оборудване за зареждане на електромобили

EVSE (Оборудване за зареждане на електромобили) е малка кутия с кабел, която действа като токоизправител и предпазител. Обикновено се предоставя от производителите като стандартен аксесоар за нови автомобили и позволява зареждане у дома. Времето за зареждане е 14– 16 часа. Следователно това също не е бързо решение, като максималната скорост на зареждане е само 2,3 kW (10 A). Въпреки това EVSE е значително по-безопасно от зареждането чрез включване в електрическата мрежа, тъй като има вградена защита.

Бързи зарядни устройства със стенен монтаж, точки за зареждане

Това е оптималното решение за зареждане у дома. Такива решения се предлагат от SolaX или Fronius. При тях има вход за променлив ток, както при първите две устройства, но най-често това са трифазни зарядни устройства (има и еднофазни версии). Те са винаги постоянно свързани към електрическата мрежа. Тези зарядни устройства вече се използват и за зареждане на обществени места. Те са популярни и стандартни зарядни устройства в търговски центрове и офис сгради, защото не изискват сложно развитие на електрическата мрежа или друга скъпоструваща подготовка. Предлагат се в две разновидности:

        • Конструкция с фиксиран кабел
        • Конструкция без фиксиран кабел, само с гнездо

Предимството на версията само с гнездо е, че можете бързо да използвате собствения си кабел навсякъде, тъй като гнездото за бързи зарядни устройства с променлив ток е стандартизирано в цяла Европа, както и тип 2 (IEC 62196). За по-старите автомобили (преди 2015 г.) и за американските автомобили гнездо тип 1 е най-често срещаното гнездо, а за всички останали случаи тип 2 е най-често срещаният. С бързо зарядно устройство могат да се постигнат скорости на зареждане до 22 kW (3х32 А). Скоростта може да бъде ограничена само от контролера за зареждане на автомобила, ако той не поддържа зареждане с толкова висок променлив ток или не е трифазен. Времето за зареждане е 4-9 часа.

Постояннотоково зареждане

Досега разгледахме зареждане с променлив ток при 230-400 V, но при постояннотоковото зареждане предимството е използването на високи напрежения до 1000 V с ток 150-400 A. За разлика от предишния подход, зареждането вече не се извършва чрез контролера за зареждане на автомобила, а чрез функционално различен контролер за зареждане. Това са големи, скъпи и сложни устройства и следователно не се срещат в домакинствата, а само и изключително в обществените точки за зареждане. Най-често се намират до магистрали и на бензиностанции. При бързото постояннотоково зареждане никога не можете да използвате собствения си кабел, кабелът винаги е прикрепен към порта за зареждане. Кабелите са тежки, здрави и дебели поради високата стойност на тока. За съжаление не всички автомобили поддържат тази функция за зареждане. Най-често това е опция, която не е включена в базовите модели. Това решение също има някои недостатъци: високата консумация на ток може значително да ускори влошаването на характеристиките на батериите, намалявайки техния капацитет по-бързо от нормалното. Най-подходящо е използването му при дълги пътувания, за да се защити автомобилът. Времето за зареждане е само 20 – 40 минути за достигане на 80% зареждане. Поради характеристиките на батериите, които се използват днес, последните 20% отнемат приблизително същото време, защото клетките не могат да се зареждат толкова бързо. Последните 20% се изразходват главно за балансиране на клетките.

Връзки за зареждане

За зареждане с променлив ток в почти всички случаи се използват конекторите от тип 2. За автомобили с гнезда от тип 1 има и възможност за зареждане с кабел от тип 1 – тип 2. За постояннотоково зареждане има няколко решения. CHAdeMO, използвано главно в Япония, има предимството на двупосочното зареждане. Това означава, че с правилната инфраструктура батерията на автомобила може да осигури енергия за една къща (автомобил към електрическата мрежа). Nissan Leaf е автомобилът, при който най-често се срещат такива конектори. CHAdeMO означава ocha demo ikagadesu ka, което се превежда на български като „Какво ще кажете за чаша чай?“ във връзка с краткото време за зареждане. В допълнение към CHAdeMO винаги има друго свързване на автомобила, обикновено от тип 2. Конекторът за бързо зареждане, използван в Европа, е CCS, известен също като Combo. Това са конектори, комбинирани с тип 2. Те са подобни по конструкция на тип 2, но с два допълнителни конектора за голяма стойност на тока. Има и конструкция от тип 1, но тя не е често срещана. Комбинираните зарядни устройства може да се наричат Combo1 или Combo2, в зависимост от гнездото отгоре.

Изборът на зарядни устройства за електромобили непрекъснато се увеличава и те бързо се усъвършенстват. В портфолиото на Solarity можете да намерите зарядни устройства от Fronius, SolarEdge, Solax Power и Wallbox. Стремим се да намерим и предоставим най-добрите възможности за Вас и Вашите клиенти.

Ако имате нужда от помощ при избора на правилното решение за зареждане на електромобили, свържете се с нашите търговски представители или специалисти по техническа поддръжка.

Bulgaria

Colombia

Czechia

Germany

Hungary

International

Jordan

Morocco

Poland

Romania

Ukraine