Възможности за финансиране на Вашите проекти

Независимо дали Вашият проект е в KW или MW, Solarity ще Ви помогне да финансирате закупуването на фотоволтаични материали за Вашите проекти. Можете да избирате от няколко възможности въз основа на големината на проекта, графика на плащанията и финансовото Ви състояние. Работим с нашите финансови партньори, за да предоставим на нашите клиенти възможно най-добрите възможности за финансиране. Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация.

ФАКТОРИНГ

Ако имате по-малки проекти и се нуждаете от бързо, удобно решение за финансиране за повтарящи се транзакции, препоръчваме Ви да използвате следните решения с факторинг при:

 

    • Покупки от 5000 до 200 000 евро въз основа на одобрения кредитен лимит
    • Финансиране за 30, 45 или 60 дни

ПРЕДИМСТВА:

    •  След като имате силна финансова позиция, одобряването на първоначалното финансиране е лесно.
    • След като лимитът бъде одобрен, последващите транзакции са много лесни с минимални административни изисквания.
    • За нашите сътрудници в партньорската програма разходите за финансиране са под 1% от размера на предоставения кредит. Това ценообразуване се прилага в случай на 20% авансово плащане. След три успешни транзакции не е необходимо авансово плащане.

За да кандидатствате за финансиране от Solarity, са необходими няколко официални процедури. Нека Ви ги представим накратко.

    • За да кандидатствате за лимит за факторинг, трябва да ни предоставите финансовите отчети на Вашата компания за миналата година и оценка на размера на необходимия кредитен лимит.
    • След като кредитният лимит бъде одобрен от Erste Group (работата със застрахователни компании за вземания отнема до 2 седмици), ще Ви изпратим следните документи и ще Ви помолим за съдействие:

 

    • За да Ви предоставим финансирането, е необходимо сключване на рамково споразумение (с/без партньорска програма).
    • Уведомително писмо (известие за определяне на сметки за вземания), което трябва да бъде подписано, сканирано и изпратено обратно до нас като прикачен файл към отговора на последния имейл от търговския представител относно факторинга. В този документ се посочва, че:
    • а) официално приемате, че вземанията на Solarity от Вашите поръчки, използващи финансиране (крайни срокове), стават вземания на Erste Group и
    • б) съответните плащания за Вашите поръчки трябва да бъдат насочени към банковите сметки на Erste Group вместо към нашите (определянето на такива сметки е част от уведомителното писмо).
    • Свързана с факторинг процедура и ценоразпис, където ще намерите цялата необходима информация относно факторинга.
   •  
    • Веднага след като документите бъдат подписани и приети, можете да започнете да правите поръчки с финансиране. Минималната стойност на поръчката за факторинг е 5000 евро и обикновено се прилага 20% авансово плащане.
    • Проформа фактурата ще съдържа клауза: „Съгласен(на) съм с условията за финансиране и с това потвърждавам поръчката“.
    • След потвърждение на проформа фактурата ще Ви изпратим стоките и окончателната фактура за останалата сума, за която е предоставен кредитът. За разлика от проформа фактурата, окончателната фактура съдържа банковата сметка на компанията за факторинг вместо тази на Solarity.
     След като получите окончателната ни фактура за Вашата поръчка, моля, уведомете ни и потвърдете съществуването на фактурата (приемане) на Erste Group в рамките на 2 работни дни след искането им.
    • Впоследствие Erste Group ще следи и ще оцени Вашата дисциплина на плащане по отношение на тези фактури. В случай на забавяне ще трябва да Ви фактурираме неустойка за всеки ден съгласно условията на факторинга на Erste.

АКРЕДИТИВ

Ако имате по-голям търговски проект, ако не предпочитате да използвате факторинг или факторингът не е подходящ за Вас, приемаме и акредитиви като начин на плащане.

 

    • За покупки над 50 000 евро
    • Финансиране от 30 до 90 дни

 

Имаме опит в документалните плащания и приемаме неотменими акредитиви, като предимство имат прехвърляемите неотменими акредитиви. Ще искаме само да покриете нашите такси, свързани с използването на акредитив, които са под 2% от сумата на транзакцията.

 

ПРЕДИМСТВА:

    • Добре документирани инструменти с висока степен на взаимна сигурност.
    • Финансовото Ви състояние не се проверява, банките ще се погрижат за административната работа.

ФИНАНСИРАНЕ, СЪОБРАЗЕНО С ВАШИТЕ НУЖДИ

Ако Вашите условия и нужди са уникални и нито една от предоставените възможности за финансиране не е подходяща за Вас, не се колебайте да се свържете с нас, за да обсъдим други възможности, които са най-подходящи за Вас. Ще направим всичко възможно, за да Ви предоставим най-подходящото решение за финансиране.

Интересувате ли се от сътрудничество или от закупуване на продукти, имате ли нужда от помощ относно даден проект?

Свържете се с нас чрез формуляра по-долу или ни изпратете имейл на адрес marketing@solarity.cz.

  Bulgaria

  Colombia

  Czechia

  Germany

  Hungary

  International

  Jordan

  Morocco

  Poland

  Romania

  Ukraine