Серия панели DeepBlue 3.0 и 4.0 от JA Solar – основен общ преглед и разлики

През последното десетилетие технологията за производство на соларна енергия се подобри значително. Като най-важни елементи на цялата инсталация, при фотоволтаичните панели  се наблюдава огромен скок по отношение на размерите, мощността и ефективността. Подобряването на последната характеристика е постигнато чрез прилагане на новите технологии за фотоволтаични системи. Преминаването от поли- към монокристални панели, от технологии тип P към тип N и въвеждането на технологии за използване на перовскит улесни огромното увеличение на производителността на фотоволтаичните клетки. По-долу можете да видите подобрението на ефективността при различните видове фотоволтаични модули:

Серия панели DeepBlue 3.0 и 4.0 от JA Solar

DeepBlue 3.0 от JA Solar

JA Solar, компания от Ниво 1, предвижда пазарното търсене и въвежда подходящите продукти за своите клиенти. През 2020 г. тя пусна на пазара нова технология – DeepBlue 3.0. – комбинацията от полупроводникова пластина M10 (размер 182 mm), технология PERCIUM+, множество шини (Multi Busbar) (MBB), Half Cell технология и др.

Внедряването на всички тези технологии осигури повишаване на ефективността на панела над 21%. Продуктът получи признание и стана изключително популярен сред клиентите, като към края на 2021 г. производственият капацитет за модула на JA Solar 182 DeepBlue 3.0 ще заеме над 50% от общия капацитет на компанията.

След успешното стартиране на технологията DeepBlue 3.0 JA Solar пусна актуализираната версия – DeepBlue 3.0 Pro. Ефективността на фотоволтаичния панел се увеличи до 21,7%, а мощността скочи до 605 W. Също така се използва GFI технология, осигуряваща отличен естетически външен вид.

DeepBlue 4.0 от JA Solar

Въпреки че технологията за използване на перовскит е най-ефективната при фотоволтаичните панели, днес най-често използваното решение при соларните панели е монокристалното. А най-популярното решение сред монокристалните клетки, които ще доминират на пазара към 2023 г., е технологията от тип N. Така че сега, след създаването на DeepBlue 3.0, JA Solar използва технология от тип N за създаването на нов продукт – DeepBlue 4.0

Ефективността се увеличи до 22,4% – това стана възможно чрез прилагане на модерни клетки от тип N и технологии за гъвкаво взаимно свързване без луфт (GFI).  Мощността на модулите скочи до 635 W. Чрез GFI технологията мощността на модула може да бъде увеличена с повече от 5 вата, а ефективността му да се увеличи с поне 0,2%. Коефициентът на влошаване на характеристиките също се подобрява – влошаването през 1-вата година е < 1%, а годишното за 30 години – < 0,4%. По-нисък температурен коефициент: -0,30%/°C температурна зависимост на Pmax (ΔPmax/ΔT). Загубата на мощност е само около 2%, което е далеч под стандартите на IEC, по-големи ползи от двулицевата технология – до 80%.

По-долу можете да намерите основните продукти, в които са използвани всички гореспоменати технологии.

Продукти на JA Solar в нашата гама

Автор: Konstantin Lytvak, Technical support

България

Германия

Йордания
Колумбия
Мароко
Международна версия
Полша
Румъния
Украйна
Унгария
Чешка република