Category: Industry

Търсене

Зелена светлина за Jinko тип N – по-добра устойчивост и усъвършенствани технологии за всички Ваши проекти

Jinko Solar Co., Ltd. е една от най-известните компании в областта на най-съвременните соларни технологии. Дейността ѝ обхваща основните звена във веригата на фотоволтаичната индустрия със специален акцент върху изследванията и разработването на фотоволтаични продукти и решения за чиста енергия. Продуктите на Jinko Solar се

Read More »

Bulgaria

Colombia

Czechia

Germany

Hungary

International

Jordan

Morocco

Poland

Romania

Ukraine