Решения на Huawei за хибридни системи

Представяне

Huawei е много популярна марка в цял свят. Доказала се е в редица области: телефони, лаптопи, смарт часовници. В продължение на няколко години компанията се опитваше с относителен успех да спечели дял от соларния пазар. Понастоящем Huawei има почти неизбежно присъствие в този бранш. С развитието на технологиите и разпространението на фотоволтаичните системи хибридните системи стават все по-важни. В тази статия разглеждаме решенията на Huawei за хибридни системи.

Продукти

Предлагат се еднофазни продукти от 2 до 6 kW. При този клас размери има 2 MPPT, както обикновено.  Те могат да бъдат пуснати в експлоатация чрез интегрирания модул WLAN с приложението FusionSolar. Имат много ниско стартово напрежение от 100 V, което означава, че за стартиране на MPPT са необходими минимум 3 от текущите соларни модули.

Трифазните версии се предлагат в диапазона от 3 до 10 kW. Много подобни по конструкция на еднофазните си братовчеди, те също могат да се монтират с помощта на приложението FusionSolar, но за да се свържете с интернет, трябва да монтирате устройството Smart Dongle-WLAN-FE, което е включено в доставката, или евентуално негов 4G еквивалент, който може да бъде закупен отделно. Стартовото му напрежение е двойно, 200 V, така че броят на необходимите фотоволтаични модули за минимума също е 6. Устройството е оборудвано и за намаляване на влошаването на характеристиките, предизвикано от потенциала (PID). Известно е, че електроните напускат фотоволтаичните клетки близо до отрицателната страна на редиците. Функцията за възстановяване на влошаването на характеристиките, предизвикано от потенциала, PID Recovery се опитва да елиминира това: тя „презарежда“ тези електрони с обратна полярност през нощта, така че увеличава ефективността и срока на експлоатация на системата.

Сърцето на хибридните системи е батерията: Huawei Luna се предлага в широка гама. Най-малкият блок е с капацитет 5 kWh и се състои от един батериен модул, но можете да свържете до три такива модула заедно, за да получите 15 kWh. Ако това не е достатъчно, можете да удвоите системата, като общият капацитет ще стане 30 kWh. Контролът на зареждането на тези модули се извършва от система за управление на батериите (BMS), което винаги е от съществено значение за такава система.

Сърцето на хибридните системи е батерията: Huawei Luna се предлага в широка гама. Най-малкият блок е с капацитет 5 kWh и се състои от един батериен модул, но можете да свържете до три такива модула заедно, за да получите 15 kWh. Ако това не е достатъчно, можете да удвоите системата, като общият капацитет ще стане 30 kWh. Контролът на зареждането на тези модули се извършва от система за управление на батериите (BMS), което винаги е от съществено значение за такава система.

Интелигентният измервателен уред е от съществено значение за правилната работа на батериите: еднофазният се предлага като DDSU666-H и трифазният – като DTSU666-HW. И в двата случая в опаковката са включени и КТ, необходими за измерването, и 10-метров кабел RS485 за комуникация между инвертора и измервателния уред. Устройството измерва текущия разход на енергия за къщата, така че може да контролира колко енергия се зарежда към батериите, като я сравнява с производствените данни на инвертора.

Functions

Максимален самостоятелно осигурен разход

Тази настройка позволява възможно най-голяма част от локално генерираната енергия да се използва локално, което е основната причина за създаването на хибридни системи. В този случай, ако имаме излишък на производство, системата ще зарежда батериите толкова дълго, колкото може. Когато те са напълно заредени, „излишната“ енергия се изнася в мрежата, точно както при конвенционалните системи. Когато фотоволтаичната система не произвежда достатъчно енергия, за да захранва къщата, първо помагат батериите, а след това, когато те също се разредят, можем да купим енергия от електрическата мрежа.

Зависима от момента на използване цена

В някои държави в определени моменти енергията е по-скъпа, а в други – по-евтина. Системата може да бъде програмирана да купува от електрическата мрежа, когато енергията е по-евтина, и да изнася енергия, съхранявана в батериите, когато е скъпа.

Пълно подаване към електрическата мрежа

Този режим Ви позволява да преоразмерите пиковата постояннотокова мощност, защото ако соларната енергия, произведена през деня, надвишава максималната променливотокова мощност на инвертора, с останалата енергия се зарежда батерията. Ако, от друга страна, енергията от фотоволтаичната система е по-малка от максималната изходна мощност на инвертора, батерията ще започне да се разрежда, за да увеличи максимално своята изходна мощност, предавана към електрическата мрежа.

Изцяло извън електрическата мрежа

В режим „Изцяло извън електрическата мрежа“ операцията е подобна на настройката „Максимален самостоятелно осигурен разход“, с изключение на това, че резервиращата кутия прекъсва свързването на системата към мрежата, така че тя работи без нея. Инверторите поддържат този режим само при 220/230/240 V на една фаза.

Въвеждане в експлоатация и мониторинг

След като системата е монтирана, можете да използвате приложението Funsion Solar, за да я въведете в експлоатация. Първо трябва да сканирате баркода отстрани на инвертора с камерата на телефона си, така че телефонът Ви да може да се свърже с мрежата на инвертора. Когато влизате за първи път в системата, ще трябва да въведете парола, която ще използвате при следващите влизания. В настройките я свързваме с локалната мрежа, за да изведем системата онлайн. След като всичко е настроено правилно, можем да видим схематична диаграма на всички компоненти в нашата система, където можем да проверим дали сме направили всичко правилно. Ако комуникацията на всяко устройство е свързана правилно, инверторът ще го открие

автоматично, няма нужда да го добавяте отделно.


В портала за мониторинг можете да изберете изгледа, чрез който искате да видите електроцентралите, които управлявате: списъчен изглед, показващ текущата производителност на нашите системи и общата енергия, произведена днес. В изглед KIP можете да видите обобщените показатели на всички наши централи: състоянието на всички инвертори, аларми, общото производство, екологичните показатели, финансовите показатели.

След като добавите местоположението и потребителя, ще имате пълен дистанционен достъп до инвертора, както и до всички устройства, свързани с него. Можем да актуализираме софтуера на всички устройства дистанционно, както и да експортираме регистрационния файл, който е в основата на целия гаранционен процес. От него производителят може да извлече всички стойности на променливотоковата и постояннотоковата страна, така че в повечето случаи не е необходимо отстраняване на неизправности на място, за да се предяви гаранционен иск. Можем дори да променяме всякакви настройки или да правим подробни отчети както за инвертора, така и за батериите.

България

Германия

Йордания
Колумбия
Мароко
Международна версия
Полша
Румъния
Украйна
Унгария
Чешка република