Hybridní systém Tigo pro ukládání energie

Tigo Energy je společnost, která zajišťuje technologii optimalizaci  solárních energetických systémů. Společnost byla založena v roce 2007 a má sídlo v Los Gatos v Kalifornii. Technologie Tigo Energy umožňuje individuální monitorování a optimalizaci solárních panelů, které poskytují vlastníkům solárních systémů možnost získat z jejich instalací maximum. Nejnovějším inovačním produktem je systém Tigo EI ESS navržený pro maximalizaci funkce ukládání energie a účinnosti solárních fotovoltaických systémů. V tomto článku se blíže podíváme na systém Tigo ESS a prozkoumáme jeho vlastnosti, výhody a provoz.

Struktura systému

Systém Tigo Energy Intelligence (EI) je komplexní platformou pro optimalizaci solárních energetických systémů. Je navržen pro zvyšování výroby energie a snižování provozních nákladů zejména v segmentu rezidenčních budov. Systém Tigo EI nabízí řešení pro inteligentní sledování a správu na modulární úrovni umožňující solárním systémům maximalizovat výrobu energie a současně minimalizovat ztráty energie v důsledku zastínění, nesouladu modulů nebo jiných problémů v systému. Díky své pokročilé technologii systém Tigo EI nabízí proaktivní přístup ke správě solární energie, který umožňuje sledování výkonu, diagnostiku a řešení problémů v reálném čase.

 

Čisté, moderní provedení sestává ze 4 prvků: invertoru, rozvodné skříně, BMS (systém řízení baterie)baterie. Vzhledem k tomu, že společnost Tigo vyrábí všechny součásti systému, je zajištěna blesková montáž a velmi jednoduché uvedení do provozu. Tím je eliminováno mnoho nepříjemností, jako jsou například problémy s kompatibilitou se systémem EI. Řešení pro jednofázovou verzi jsou k dispozici v provedení s výkonem 3, 5 a 6 kW a pro třífázovou verzi v provedení s výkonem 6, 10 a 15 kW.  Všechny invertory lze přetížit z DC strany až na  150 %, což zajišťuje velkou flexibilitu pro pracovníky provádějící instalaci i uživatele. V blízkosti invertoru je zařízení EI Link, které je centrální rozvodnou skříní. Je připojeno k invertoru stejnosměrnými, střídavými a komunikačními kabely. Toto řešení šetří čas a peníze, protože jediné, co je třeba osadit, je několik připojení. Kromě toho je součástí produktu integrovaná sada CCA, která je monitorovacím nástrojem společnosti Tigo. Tento nástroj komunikuje s optimizéry Tigo. Pokud se chcete dozvědět více o těchto zařízeních, můžete si o nich přečíst v našem předchozím článku. 3kWh moduly baterií jsou řízeny EI BMS, přičemž pro každý systém je zapotřebí jeden. Tato řídicí jednotka baterií má na starosti nabíjení a vybíjení baterií podle předem zvoleného provozního režimu. Je důležité poznamenat, že u jednofázových systémů je možné připojit ukládání elektrické energie s kapacitou 3 kWh až 12 kWh, ale u třífázových systémů jsou zapotřebí nejméně dvě baterie, takže dostupná kapacita je 6, 9, resp. 12 kWh.

Jedna fázeTři fáze
Počet bateriíKapacita systémuPočet bateriíKapacita systému
13 kWh
26 kWh26 kWh
39 kWh39 kWh
412 kWh412 kWh

Pracovní režimy

Rezidenční řešení El disponuje několika provozními režimy:

 

    • Vlastní použití: jedná se o optimální nastavení ve většině zemí, které zajišťuje, že maximální možné množství lokálně vyrobené energie bude spotřebováno lokálně. Přebytečná energie vyrobená během dne, která není spotřebována ihned, je uložena do baterií. Později, večer nebo v době, kdy nesvítí slunce, lze takto dříve vyrobenou a uloženou energii využít. Tím se snižuje zatížení sítě a vaše náklady.
    • Čas použití: užitečné v regionech, kde je různá cena za elektrickou energii v průběhu dne. Toto řešení umožňuje, abyste svou baterii nabíjeli, když je poptávka po energii nízká, což vám ji zlevní v jiném období. V období, kdy je poptávka vyšší, můžete vyrobenou energii a energii uloženou v bateriích exportovat za vyšší cenu.
    • Zálohování: Tento režim se hodí v situacích, kdy dojde k přerušení dodávky elektrické energie, ale dům nebo budova energii potřebují. Systém funguje jako záložní zdroj energie v případě přerušení dodávky energie. Je schopen úplného odpojení od sítě a nezávislého provozu s využitím pouze solárních panelů a baterií k výrobě energie pro váš domov.

Instalace

Proces instalace je skutečně jednoduchý a zvládne jej jedna osoba. Invertor i baterie jsou lehké a k přemisťování či připevnění na stěnu nevyžadují součinnost většího počtu osob. Baterie i invertor váží jen 34 kg. Pamatujete si na jednoduché montážní návody IKEA? V tomto případě je to téměř stejné! Musíte jen dodržet několik kroků a je hotovo! Nejprve baterie: umístěte ji na základnu baterie, která je součástí dodávky. Pokud provádíte instalaci několika baterií, můžete je spojit dohromady pomocí šroubů M4. Horní baterii můžete připevnit na stěnu za baterií ve vzdálenosti 20 mm. Systém BMS je umístěn na bateriích a přišroubován k hornímu modulu stejným způsobem.

Sestavte invertor a konzoli rozvodné skříně, poté je připevněte na stěnu 280 mm nad BMS a poté připevněte zařízení. Od tohoto okamžiku už budete řešit jen připojení.

Jako obvykle jsou všechna připojení umístěna ve spodní části invertoru včetně vstupu stejnosměrného napětí, konektoru baterie a komunikačního portu. Na rozdíl od jiných invertorů není invertor Tigo vybaven vypínačem pro odpojení stejnosměrného napětí. Ten je umístěn na jednotce EI Link. Kabely pro střídavý proud se dodávají v sestaveném stavu a stačí je jen zapojit do jednotky EI Link. Celý dům jde AC stranou přes Tigo EI, tedy je i celý zálohovaný. Pak je již na konečném uživateli, jaké spotřebiče zapne v případě výpadku elektrické energie.

Konektor invertoru BAT musí být připojen k BMS pomocí dodaných kabelů pro stejnosměrný proud. Konektor označený BMS na obou zařízeních musí být také připojen pomocí komunikačního kabelu, který je rovněž součástí dodávky. Inteligentní elektroměr, který je nainstalován v jednotce EI Link, musí být připojen k označení CT. Poté už zbývá jen připojit BMS k bateriím: silový kabel, komunikační kabel a uzemnění. Jakmile bude toto všechno hotovo, nezapomeňte znovu zkontrolovat, že všechna připojení jsou správná.

Uvedení do provozu

Vše, co musíte nastavit, je mobilní telefon. Oskenováním QR kódu stáhnete aplikaci, kterou potřebujete. V aplikaci pak můžete vytvořit nový uživatelský účet nebo se k účtu přihlásíte, pokud již nějaký máte. Nový invertor nainstalujete kliknutím na znaménko „+“ v pravém horním rohu. Zadejte název místa, datum a klikněte na Next (Další). V položce Select Equipment (Vybrat zařízení) můžete přidat všechna připojená zařízení. Jednoduše klikněte na možnost Scan (Skenovat) a všechny komponenty budou detekovány automaticky. Zůstane-li nějaké zařízení nezjištěno, můžete jej přidat ručně. Jakmile je invertor přidaný, můžete nastavit Grid Code (Kód sítě) pro síť, k níž se chcete připojit (pro CZ PPDS). V položce Batteries & Meters (Baterie a elektroměry) oskenujte štítek baterie. Tím dojde k potvrzení záruky. V položce PV Modules (FV moduly) určete stringy, které jste nainstalovali s konkrétními moduly. Jakmile bude toto hotovo, můžete se vrátit do hlavní nabídky a vytvořit fyzické dispoziční řešení. Máte-li nainstalované optimizéry nebo zařízení s technologií TAP, můžete nastavit komunikaci a přidat k našemu systému nainstalovaná zařízení TS4 z nabídky Configure Communication (Nakonfigurovat komunikaci). Optimizéry se dají naskenovat hromadně (Tigo dodává papír, na který se nalepí QR kódy, které se oskenují hromadně mobilním telefonem). Musíte pouze vytvořit koncového uživatele, který bude mít k dispozici monitorování. Je třeba zadat e-mailovou adresu a jméno. Následně dostanete automatický registrační e-mail. Pomocí kroků uvedených v tomto e-mailu si vytvoříte účet. Jakmile budou všechna nastavení hotová, nastavení dokončíte a systém spustíte stisknutím tlačítka Enter na invertoru po dobu 5 sekund. V průběhu uvedení do provozu může vyskočit v Tigo aplikaci notifikace vyžadující aktualizaci.

Video s úplným návodem na instalaci najdete zde. Máte-li jakékoli další otázky, obraťte se na pracovníky našeho technického týmu nebo si projděte všechny požadované materiály v našem e-shopu.

Autor: Dániel Kovács, Technical Support

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina