Podíl elektřiny z OZE v ČR se zvyšuje

Hrubá výroba elektřiny z OZE se v roce 2017 podílela na celkové tuzemské hrubé výrobě elektřiny 11,1 %.

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina