Desetiletí společnosti Solarity

Solarity, společnost, která usiluje o dokonalost v odvětvích solárních technologií a energetiky, se blíží desátému roku své existence. Deset let, kdy Solarity rostla od myšlenky přes malou provozovnu až po mezinárodního distributora a poskytovatele řešení fotovoltaických systémů.

Bylo to desetiletí nepřetržitého růstu, expanze i řešení nespočtu výzev a překážek, ale vždy jsme se snažili zlepšit nejen jako společnost, ale chtěli jsme zlepšit i životy všech, s nimiž komunikujeme (jak prostřednictvím našich obchodních, tak i neziskových iniciativ), abychom vytvořili zelenější svět poháněný čistou, obnovitelnou solární energií.

solarity-team.jpg

Pro lepší představu o tom, co Solarity byla, je a čím by se mohla stát, se musíme vydat zpět do minulosti.

V roce 2009 založil Michal Adrián malou instalační společnost pro EPC (certifikát energetické náročnosti), otevřel první sklad a kancelář a najal prvního firemního zaměstnance. Načasování bylo ideální, protože v témže roce zaznamenal prodej fotovoltaiky celosvětový rozmach. 

O dva roky později, 11. října 2011, byla založena společnost Solarity se zaměřením na mezinárodní expanzi prodeje a distribuce. 

To se ukázalo jako jeden z prvních vítězných kroků, který upevnil pozici společnosti Solarity jakožto celosvětového distributora FV systémů a souvisejících technologií jak pro soukromé občany, tak i pro ostatní podniky, které se rozhodly přejít na čistou, cenově dostupnou a ekologickou energii pro použití mimo síť.

af0f48f9-75af-4a48-af7c-b348feb55647.jpg

V letech 2013–2015 došlo k dalšímu průlomu. Díky nepřetržitému růstu prodeje byl spuštěn e-shop Solarity a také byla otevřena maďarská pobočka Solarity v Budapešti, což znamenalo historický okamžik expanze společnosti a změnu zaměření na velkoobchod.

Společnost pokračovala v růstu a v získávání více zakázek a mezinárodně uznávaných klientů, a díky tomu se v oblasti fotovoltaiky stala celosvětově známou. Koncem roku 2018 byla slavnostně otevřena první pobočka mimo EU na Ukrajině

Tento rychlý růst, podpořený celosvětovým posunem směrem k obnovitelné energii, umožnil expanzi nejen mimo EU, ale mimo Evropu jako takovou.

eda93711-8792-4c26-a8f0-d46d85f68f30.jpg

V roce 2019 byla založena společnost Solarity Jordan, což znamenalo vpád společnosti na blízkovýchodní fotovoltaický trh. V roce 2019 byly také v centru Prahy otevřeny nové modernizované kanceláře zaměřené výhradně na vytvoření co nejlepších pracovních podmínek pro v té době již 30 domovských zaměstnanců společnosti. V tomto roce také společnost dosáhla nového rekordu tím, že dodala 120 882 kW solární energie.

V roce 2020 došlo k další expanzi společnosti i přes těžkosti způsobené probíhající pandemií. Počet zaměstnanců se téměř zdvojnásobil a dosáhl 52 zaměstnanců, došlo k otevření dalších poboček v Polsku (v březnu) a v Dubaji (v říjnu). Množství kW dodaných v tomto roce bylo 170 000.

Nyní se ocitáme v našem stávajícím desátém roce s ještě větším růstem a další expanzí. Společnost Solarity od letošního roku čítá více než 60 zaměstnanců a v červnu 2021 založila novou pobočku v Maroku.

Naše cesta k udržitelnosti pokračuje prostřednictvím naší realizace iniciativ Sociální odpovědnosti podniků (zkráceně SOP) nebo dobrovolného závazku společností chovat se zodpovědně k životnímu prostředí, a tedy i ke společnosti jako celku.

A tak naše cesta pokračuje, od skromných začátků až po globální podnik. Nikdo neví, co nám budoucnost přinese, ale my v Solarity víme, že budeme pokračovat v našem poslání učinit svět lepším místem prostřednictvím zavádění a distribuce čisté, bezpečné a obnovitelné solární energie cenově dostupné všem.

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina