Co je třeba zvážit před instalací nebo investicí do systému pro ukládání energie (ESS)?

Systémy pro ukládání energie (anglická zkratka ESS) v sobě zahrnují širokou škálu technologií s cílem akumulovat energii a dle potřeby ji uvolňovat. Tyto technologie mohou být buď mechanické nebo chemické. Mezi nejběžnější mechanické systémy pro ukládání elektrické energie patří vodní akumulační čerpadla nebo setrvačníky, jenž se často používají k ukládání energie z velkých elektráren.

Mechanické ukládání energie: Vodní akumulační čerpadla, setrvačníky

Chemické ukládání energie: Olověné baterie, lithium-iontové baterie

Obnovitelná energie přispívá každý rok k celkovým dodávkám energie. S obnovitelnými zdroji energie, jako je sluneční a větrná energie, se celosvětově rozšířilo chemické ukládání energie.

Chemické ukládání energie ve srovnání s mechanickými technologiemi nabízí vyšší energetickou účinnost a energetickou hustotu. Jakmile se obnovitelná energie rozšíří mezi lidi, stává se z výkonného a kompaktního ESS systému dobré řešení k překonávání nevýhod obnovitelných energií, jako je nestabilita dodávek.

Chemické ukládání energie, například pomocí olověných baterií, se využívá již velmi dlouho a je na trhu velice rozšířené. Jiné, novější technologie, jako jsou lithium-iontové baterie, původně používané v malých zařízeních (např. mobilní telefony či notebooky) se nyní běžně používají v elektrických vozidlech nebo systémech pro ukládání energie pro bytové jednotky.

Proč používat systémy pro ukládání energie ESS?

Systém na ukládání energie je nákladnou investicí; před jeho pořízením je proto nutno pečlivě zvážit vícero faktorů. Pro obytné aplikace je systém pro ukládání energie vhodnější:

 • Pokud je připojení k rozvodné síti nemožné nebo příliš nákladné ve srovnání s instalací ESS. 
 • Pokud rozvodná síť výrazně omezuje energetický výstup z vašeho FV systému a pokud je ke zvýšení spolehlivosti systému potřeba velký FV systém. 
 • Když spotřeba z FV systému přesáhne 50 % vaší celkové spotřeby energie a když je zároveň energetický tarif vysoký. 
 • Je-li třeba snížit provoz dieselových generátorů nebo se vyhnout generátorům potřebným pro provoz v režimu nízkého zatížení. 
 • Ke stabilizaci sítě při maximálním zatížením a zabránění dodatečným výdajům. 
 • Ke zvýšení spotřeby vlastní energie ukládáním nadbytečné energie z FV systému během dne a opětovným převedením tohoto přebytku v noci. 
 • K použití jako záložní zdroj energie během výpadku sítě.  

Kromě toho lze ESS systém použít k optimalizaci FV systému, neboť spotřeba energie kolísá: 

 • Dle dne v týdnu (pracovní dny, víkend či svátky a dovolená)
 • Sezóně, během zimy či léta
 • Na základě vašich potřeb (nabíjení elektrických vozidel, výlety do zahraničí, dovolená…)

Jaký systém ESS si vybrat?

Na níže uvedené ilustraci z webových stránek storage-lab si můžeme ověřit, jaké technologie se používají v které velikosti systému. Jasně je zde vidět, že olověné baterie dominují ve všech sektoru díky své technologické vyspělosti, širšímu využití a nízkým cenám. Má se však za to, že je lithium-iontové baterie brzy doženou a nahradí.

Výhody a nevýhody jednotlivých materiálů

Krátké srovnání výhod a nevýhod jednotlivých typů baterií pomáhá určit, kdy lze dané technologie nejlépe využít. 

 • Olověné baterie: tradičně se používají jako startovací baterie a stacionární systém pro ukládání energie kvůli nízkým nákladům a relativně dobrému výkonu. Krátká životnost těchto baterií však vyžaduje častou údržbu a výměnu, což může působit potíže. Mezi dobré výrobce olověných baterií patří: Hoppecke, Victron, Newmax
 • NMC baterie (lithium-nikl-mangan-kobalt oxid): používají se v elektrických vozidlech díky jejich vysoké měrné energii. Tyto baterie jsou nyní k dispozici za nižší cenu a proto je začalo mnoho výrobců používat v systémech pro ukládání energie, například SolarEdge Kokam, Tesla, LGchem, Samsung SDI…

Lithium-železo-fosfátové (LPF) baterie: používají se k ukládání energie díky sv bezpečnosti a nižší ceně ve srovnání s NMC bateriemi, mezi známé výrobce patří značky BYD, Pylontech, Solax Triplepower,  Sonnen…

Závěr

Rady pro investory a majitele domů

 • Znejte své potřeby: Zvažte, zda je pro vaši situaci ESS systém nezbytný. Pokud vám například váš dodavatel energie nabízí tzv. net-metering, hodí se ESS systém maximálně jako záložní zdroj energie. 
 • Plánujte dopředu: jak již bylo zmíněno výše, způsobů, jak využívat ESS systémy, je mnoho. V důsledku jejich vysoké pořizovací ceny proto dává smysl si naplánovat, jak je budeme využívat. Jedním z možných řešení, pokud o pořízení ESS systému uvažujete, ale nevíte, jaká velikost bude vyhovovat vašim potřebám, je zvolit instalaci hybridního střídače s inteligentním měřením, například SolarEdge Storage, Solax Hybrid, Fronius Gen24 nebo Huawei. Po několika měsících si snadno uděláte obrázek o tom, kolik energie jste spotřebovali a dle toho si zvolíte odpovídající ESS systém. 
 •  

Rady pro instalační firmy

Bezpečnost na prvním místě: Bezpečnost pro osoby provádějící instalaci, klienty a samotný systém je vždy na prvním místě. 

   • Osoby provádějící instalaci se vždy musí řídit bezpečnostními pokyny výrobců střídače a baterie. 
   • ESS systém je nutno důkladně monitorovat na místě a vzdáleně ze strany odborníků. 
   • Firma instalující systém by měla provádět pravidelné roční kontroly systému.
   • V případě potíží se systémem je nutno závadu odstranit neprodleně. 

 

Přeprava: Baterie, a zejména lithium-iontové baterie, mohou být zařazeny do kategorie nebezpečného zboží a vyžadovat zvláštní způsob přepravy. Firma provádějící instalaci by si měla přepravní podmínky předem zkontrolovat u distributora či výrobce. Přečtěte si více.

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina