Jaký typ solárních modulů Jinko Solar zvolit pro své projekty?

Společnost Jinko

Společnost JinkoSolar je známá po celém světě výrobou vysoce kvalitních modulů. Společnost poskytuje solární řešení pro širokou škálu zákazníků již více než 15 let. Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti solární energie vytvořila společnost JinkoSolar propracovaný vertikálně integrovaný systém výroby s roční kapacitou 22 GW pro mono wafery, 11 GW pro solární články a 31 GW pro solární moduly (stav k 31. prosinci 2020).

Série Tiger od společnosti Jinko

Od roku 2020 se společnost Jinko soustředí na vývoj a výrobu modulů Tiger s pokročilými technologiemi Multi-busbar + Tiling Ribbon + Half Cut v kombinaci s vysoce účinným článkem Jinko.

Existují 4 podskupiny modulů Tiger:

  • modul Tiger: typ P, články 163 mm
  • modul Tiger: typ N, články 163 mm
  • modul Tiger LM: typ P, články 166 mm
  • modul Tiger Pro: typ P, články 182 mm

 TigerTiger typ NTiger LMTiger Pro
Typ článkutyp Ptyp Ntyp Ptyp P
Velikost článku163 mm163 mm166 mm182 mm
Konfigurace modulu

66 článků: 390 – 410 W

78 článků: 460 – 480 W

60 článků: 355 – 375 W

66 článků: 390 – 410 W

Černý modul:

60 článků: 345 – 365 W

66 článků: 385 – 405 W

72 článků: 435 – 455 W

54 článků: 395 – 415 W

60 článků: 440 – 460 W

72 článků: 530 – 550 W

Délka modulu (mm)

66 článků: 1855

78 článků: 2182

60 článků: 1692

66 článků: 1855

72 článků: 2096

54 článků: 1722

60 článků: 1903

72 článků: 2274

Šířka

modulu (mm)

66 článků: 1029

78 článků: 1029

60 článků: 1029

66 článků: 1029

72 článků: 1039

54 článků: 1134

60 článků: 1134

72 článků: 1134

Hmotnost modulu (kg)

66 článků: 20,8

78 článků: 25,0

60 článků: 19

66 článků: 20,8

72 článků: 25,1

54 článků: 22

60 článků: 24,2

72 článků: 28,9

Max. účinnost21,48 %21,54 %20,89 %21,33 %

Výhoda typu N oproti typu P

Označení modulu typu N odkazuje na N vrstvu (substrát) uvnitř FV článku, která je silnější než P vrstva. Hlavním rozdílem mezi solárními články typu P a typu N je počet elektronů. Článek typu P obvykle dopuje svoji křemíkovou destičku bórem, který má o jeden elektron méně než křemík (tudíž článek má kladné nabití). Článek typu N je dopovaný fosforem, který má o jeden elektron více než křemík (tudíž článek má záporné nabití). Změnou substrátu z typu P na typ N se docílí vyšší odolnosti článku při vystavení slunečnímu záření a kyslíku ve vzduchu, čímž se znatelně sníží rychlost degradace.

p-type
n-type-n

Koncept článku typu P PERC

Koncept článku typu N PERT

Monokrystalické moduly Tiger typ P:
  • Degradace během prvního roku je 2,0 % a poté ročně 0,55 % až do konce záruky na výkon, která činí 25 let. Skutečný výkon na konci záruční doby by neměl být menší než 84,8 % nominálního výkonu.

Monokrystalické moduly Tiger typ N:
  • Degradace během prvního roku je 1,0 % a poté ročně 0,4 % až do konce záruky na výkon, která činí 30 let. Skutečný výkon na konci záruční doby by neměl být menší než 87,4 % nominálního výkonu.

Následující graf ukazuje, že instalace s moduly typu N bude těžit z delší záruky na výkon. Modrá oblast znázorňuje, že instalace s moduly typu N vyrobí o přibližně 15 % garantované energie navíc v porovnání s moduly typu P.

Toto nemusí nutně znamenat vyšší zisk díky používání modulů typu N. Cena modulu typu N je zhruba o 10 – 15 % vyšší než u typu P při stejném výkonu. Proto bude splacení vyšší investice trvat několik let. Skutečná doba návratnosti investice bude záležet na mnoha faktorech, například: umístění instalace, stav instalace, cena elektřiny a její roční nárůst. V závislosti na dané situaci může doba návratnosti činit 5 až 10 let. Projektant by proto měl před zvolením modulů typu P nebo typu N zvážit všechny uvedené faktory a rozhodnout, který typ modulu je pro daný projekt výhodnější.

Také stojí za zmínku, že moduly typu N mají obvykle delší záruční dobu (15 až 25 let) v porovnání se standardní zárukou 12 let. To je také dobrým důvodem ke zvážení použití modulu typu N, zejména pro rezidenční projekty.

Moduly typu N stále představují relativně malé procento trhu, ovšem díky tomu, že na trh vstupuje stále větší počet klíčových hráčů, jako je Jinko, a také díky výhodám, jako je nižší rychlost degradace a delší záruční doba, můžeme očekávat, že moduly typu N budou nakonec na trhu zabírat většinový podíl.

Nabídka od společnosti Solarity

Společnost Solarity započala dlouhodobou spolupráci se společností Jinko Solar a díky tomu přidáváme do našeho portfolia moduly Tiger 66TR, a to jak moduly typu P s výkonem 390 W tak moduly typu N s výkonem 400 W. Pro trh na Ukrajině nabízíme také moduly Tiger Pro 72HC 530 W. Pro více informací o ceně a dostupnosti a pro další podporu prosím navštivte náš e-shop. Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte nás kontaktovat.

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina