Nové produkty K2 Systems skladem

V pražském skladu máme novou montážní techniku na fotovoltaiku K2 Systems s uzemňovacím systémem TerraGrif a kabelovými rozvody. Tento článek přibližuje zásady jejich aplikace.

Kabelový management

Kabelový management Vám velmi urychlí práci s ukládáním DC kabeláže v okolí panelů a splní i ty nejnáročnější požadavky na estetické a hlavně funkční uspořádání kabeláže. Doporučuje pro všechny instalace, kabelový management K2 umožňuje vést kabel libovolným místem rámu; už Vás nemusí trápit zbytečné délky kabelů.

Systém ekvipotenciálního pospojování

Na internetových stránkách K2 Systems jsou uvedena další doporučení pro ekvipotenciální pospojování a bleskosvodnou ochranu (LPS) montážních systémů fotovoltaiky.

Co je ekvipotenciální pospojování a uzemnění?

Ekvipotenciálním pospojením se dosahuje propojení vodivých součástí. V pospojeném stavu nelze naměřit elektrické napětí mezi jednotlivými body.

Uzemnění je spojení svodů se zemí.

Funkce:

  • ochrana proti přímému i nepřímému účinku zásahu elektrickým proudem (ochrana osob).
  • bleskosvodná ochrana
  • zajišťuje elektromagnetickou kompatibilitu 
  • ochranné neboli funkční zemnění komponentů elektrárny jako jsou panely a střídače

Ekvipotenciální pospojování a uzemnění se doplňují a tvoří účinný ochranný systém.

Ekvipotenciální pospojování je pro fotovoltaické systémy předepsáno normami některých zemí. Platí to pro vodivé a nechráněné součásti.

Zemnící systém TerraGrif

  • Jednoduchý a rychlý uzemňovací modul pro systémy K2 
  • Splňuje požadavky normy NF C 15-100 a předpisu UTE C15-712-1 
  • Vyhověl ve zkouškách LCIE Bureau Veritas 

Pozor: Z technických důvodů nelze TerraGrif po demontáži použít opakovaně.

Podrobnosti uvádějí Montážní pokyny TerraGrif.

Přehled typů TerraGrif pro systémy MiniRail, SolidRail a Dome V:

Střešní systém s předepsaným uzemněním rámu (K2SZ)

Střešní systém s trapézovým plechem a MiniRail (K2SZ)

S-Dome V: Ekvipotenciální pospojování (K2MI)

D-Dome V: Ekvipotenciální pospojování (K2MI)

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina