OPPIK: snížení limitu pro výběrová řízení a vyhlášení nové výzvy pro FVE

S platností od 23. 10. 2019 není nadále nutné pro projekty v rámci dotačního programu OPPIK v hodnotě do 2 mil. Kč bez DPH vyhlašovat výběrové řízení. U zakázek na stavební práce byl limit navýšen dokonce na 6 mil. Kč bez DPH. Důvodem je snaha snížit administrativní zátěž pro žadatele o dotaci na menší projekty. Změna se nevztahuje na veřejné, sektorové a dotované zadavatele (s podporou více než 50%), pro ně platí limit 500 000 Kč. V rámci programu OPPIK je dlouhodobě podporována také výstavba fotovoltaických zdrojů energie. Nová, v pořadí již třetí výzva „FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU“ bude vyhlášena v prosinci, od 13. ledna 2020 by pak měly být přijímány dotační žádosti. Plánovaná alokace je 500 mil. Kč.  

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina