Solární energie pomáhá při vzdělávání myanmarského venkova v každodenním životě

Víte, že vdechování kouře z jedné petrolejové lampy se vyrovná vykouření 40 cigaret? Více než miliarda lidí na světě ještě stále potřebuje ke svícení petrolej. Ve spolupráci s našimi partnery se snažíme nahradit alespoň část těchto petrolejových lamp a zlepšit v Myanmaru stav školství, zdravotnictví a pracovních podmínek.

Jako společnost zaměřená na šíření solárních technologií považujeme udržitelnost za jednu ze základních hodnot. Snažíme se podporovat lidi k uvažování s ohledem na udržitelnost a zdůrazňovat reálný význam přechodové fáze světové energetiky.

V lednu 2019 jsme spoluprací s Andresem Meesakem z estonské asociace PV a nevládní organizací Mondo nastoupili novou cestu zaměřenou na instalaci fotovoltaických systémů v Myanmaru. Tento projekt představuje významný krok našeho úsilí šířit v rozvojových zemích udržitelný rozvoj s ohledem na ochranu zdrojů naší planety a zlepšení každodenního života obyvatel.

Technický expert Andres Meesak na návštěvě Myanmaru v dubnu 2019

Pomoc rozvojovým zemím

V současnosti vykazuje Myanmar jednu z nejnižších úrovní elektrifikace v jihovýchodní Asii. Podle údajů z roku 2018 žilo 60% obyvatelstva země mimo dosah elektrorozvodné sítě. Naopak běžnou realitou těch, kdo k síti připojení byli, byly její časté výpadky. Pro elektrifikaci života milionů lidí a posílení ekonomiky země je nezbytné významně posílit rozsah elektrické sítě.

Proto jsme poskytli fotovoltaické systémy našemu partnerovi, Estonské asociaci solární energetiky, která je nainstaluje v myanmarském Namlanu.

V tomto venkovském městě státu Shan žije několik etnických skupin. Region je jedním z nejméně rozvinutých částí světa a je sužován častými konflikty jednotlivých komunit. Ty jsou natolik závažné, že instalace musela být na několik měsíců odložena (původně byla plánována na listopad 2019). 

Technologie

Instalace bude založena na dvou větších systémech a deseti malých off-grid instalací s celkovým výkonem 25 kW. Solární zařízení představuje 90 modulů Canadian Solar CS6K-275P, invertory Victron a kabely KBE. Větší systémy budou napájet městskou školu a internát. Off-gridové instalace budou nainstalovány do dvanácti sídel několika izolovaných vesnic.

V květnu 2020 dodávka dorazila bezpečně na místo určení. Po dobu, než pominou restrikce související s epidemií COVID-19, je bezpečně uložená v prostorách školy.

Vykládání solárních modulů Canadian Solar v myanmarském Namlanu (foto: Mondo)

Zapojení místních komunit

I přesto, že je škola s internátem připojena k veřejné elektrorozvodné síti, je zde nezbytné téměř každý den z důvodu výpadků používat naftové generátory. Síť je totiž značně nestabilní. Po výměně generátoru za solární zdroje bude komunitě zajištěna stálá dodávka proudu bez hluku, bez výpadků a bez emisí. Nový zdroj bude ohleduplnější k životnímu prostředí, spolehlivější a z dlouhodobého hlediska se bude vyloučením nákladů na palivo podílet na návratnosti systému.

Malé lokální systémy budou tvořeny solárním panelem, baterií a několika LED svítidly pro tucet rodin studentů, které jsou dosud bez elektřiny. Kromě solárních systémů poskytne Canadian Solar darem 20 zařízení Maple 3. Maple 3 je přenosné osvětlovací a nabíjecí zařízení, které lze použít jako standardní svítidlo, nouzové signalizační zařízení, nebo jako mobilní powerbanku. Pro rodiny, které nemají zavedenou elektřinu, může být zařízení užitečným domácím řešením.

Díky solárním systémům a zařízením Maple, budou mít děti možnost učit se i po setmění. Nové systémy pomohou rovněž jejich rodičům při práci, malé živnosti nebo k napájení domácích zařízení po západu slunce, bez obav z nákladů.

Udržitelný rozvoj

Z dlouhodobého hlediska je pro bezpečnost a spolehlivost energetického zásobování důležité investovat finance do zaškolování místních servisních techniků, kteří budou o instalované solární systémy pečovat. Díky důkladné sérii seminářů za účelem seznámení se se systémem, které jsou plánované pro místní techniky prostřednictvím estonských partnerů z asociace PV, bude k řešení případných problémů proškolena na místě skupina údržbářů.

Původně mělo k instalaci dojít v únoru 2020, avšak z důvodu epidemie COVID-19 byl projekt posunut. Na podzim, kdy už by COVID neměl realizaci komplikovat, plánujeme s našimi partnery výjezd do Myanmaru, kde proběhne instalace. Společnost Solarity bude průběžně a aktuálně informovat o dalším postupu projektu v dalších příspěvcích na našem blogu!

Fotovoltaický materiál připravený k instalaci (foto: Mondo)

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina