Společnost Solarity představuje první plovoucí systém v Maroku

V posledním desetiletí počet instalovaných FV systémů raketově vzrostl. Celkový roční FV objem se od roku 2015 zvýšil o 25–30 % a v roce 2021 dosáhne hodnoty 950 GWp. Stalo se tak díky snížení cen FV modulů (z 0,6 $/W v roce 2015 na 0,38 $/W v roce 2019) společně s novými omezeními a místními podpůrnými programy.

Typickým montážním typem FV instalací s kapacitou více než 250 MW je pozemní montáž. Takovým instalacím se říká FV stanice. Celková světová kapacita průmyslových FV elektráren je 633 GW, což v roce 2019 představovalo zhruba 3 % celosvětového objemu. Předpokládá se, že v roce 2050 bude kapacita všech instalovaných FV stanic zhruba 19 000 GW, což pokryje polovinu celosvětové poptávky. Cena za instalaci závisí především na typu půdy a vzdálenosti od připojovacího bodu.

pv-install.jpg

Pozemní a střešní montážní instalace nejsou jediným typem FV systémů. Před třinácti lety byla postavena první plovoucí FV instalace. V roce 2013 překročila celková kapacita plovoucích FV systémů objem 1,2 MW. V roce 2018 dosáhla celková kapacita plovoucích FV stanic hodnoty 750 MW, což je téměř dvojnásobek oproti předešlým letům (453 MW v roce 2017). Plovoucí FV instalace se očividně stávají čím dál oblíbenějšími, navzdory vyšším nákladům v porovnání s pozemními montážními systémy. Celková cena za plovoucí instalaci je o 10–15 % vyšší. Důvodem je větší komplikovanost návrhu systému. Struktura instalace musí odolávat neustálým mechanickým, povětrnostním nebo sněhovým podmínkám, dále pak pohybu vln a změnám vodní hladiny. FV kabely by měly být chráněny nejen před UV zářením, ale také před stoupáním a klesáním vodní hladiny. Bezpečnostní omezení jsou navíc mnohem větší než u pozemních systémů. 

Plovoucí FV systém má velkou škálu benefitů. Zaprvé, voda funguje jako přírodní chladič. To je nezbytné pro systémy instalované v horkém podnebí (například v pouštních oblastech). Vysoká venkovní teplota v kombinaci s tepelným zářením z modulů může snížit účinnost systému. Například při teplotě 65˚C účinnost instalace klesá o 16 %. Kromě toho plovoucí instalace pokrývá určitou plochu jezera nebo nádrže a tím výrazně snižuje vypařování vody.

pv-install-2.jpg

Výše zmíněná kritéria byla zvážena během instalace plovoucího FV systému v Sidi Simane v Maroku. Toto zařízení bylo první svého druhu nejen v Maroku, ale i v severní Africe. Systém by měl chránit před vypařováním dešťovou vodu používanou pro kultivaci rostlin. Proto je celá plocha nádrže pokryta panely. Instalovaný systém by měl navíc zaručit 30% úsporu úsporu energie. Společnost Solarity dodala 800 modulů Canadian Solar 450W, což činilo celkovou kapacitu 360 kW. Nový plovoucí systém instalovala a uvedla do provozu společnost Energy Handle. Podle výpočtů zabrání takové zařízení emisím 12 000 tun CO2 během 25 let životnosti instalace.

pv-install-3.jpg

 Panely byly instalovány na speciálních plovoucích konstrukcích:

        • Plovoucí modulární FV panely – vstřikovaný plast vyrobený za použití těch nejlepších materiálů (modrý polyethylen s vysokou hustotou, UV a antikorozní aditiva), sklon 5˚.
        • Sekundární plovák – chodníky

 

20 řad po 10 modulárních propojených plovácích, které vytvoří pole 200 panelů. Celkem byla sestavena 4 pole (800 panelů), která pokryla celou plochu nádrže. Jednotlivá pole jsou od sebe oddělena plovoucími chodníky pro zajištění údržby systému. K propojení všech plováků slouží konektory se šrouby a maticemi. Celý plovoucí FV systém je ukotven k břehům nádrže speciálními lany, aby se zajistila stabilita systému.

pv-install-4.jpg

Již teď existují plány na rozšíření stávajícího systému. Těšíme se na spolupráci při podobných projektech. Instalace jako tato nám v Solarity umožňují vyvíjet se a my vám velice rádi pomůžeme s vašimi nejnáročnějšími projekty. Neváhejte nás kontaktovat!

Přihlaste se k odběru newsletteru

aby vám neunikly žádné novinky!

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Polsko

Ukrajina