Seznam výrobců solárních panelů TIER 1 – vše co potřebujete vědět

V odvětví fotovoltaických modulů je možné diskutovat o rozdělení výrobců do tříd TIER 1-3. V tomto článku si vysvětlíme, co je seznam výrobců tier 1, proč bychom měli tento ukazatel zvažovat a jaké další faktory je třeba vzít v potaz při výběru kvalitních, spolehlivých a technologicky vyspělých solárních panelů. 

Co je seznam výrobců tier 1?

Výrobci tier 1 jsou obvykle společnosti zařazené ve čtvrtletním výhledu energetického trhu Bloomberg New Energy Finance (BNEF) seřazené podle jejich roční výrobní kapacity v MW/rok.

Jednotlivé značky v tomto seznamu jsou označeny ze strany BNEF jako „solventní“, což znamená, že mají své vlastní produkty, továrny a jejich produkty byly použity na projekty s megawattovou kapacitou. Tyto společnosti dále nesmí být zatíženy insolvenčním řízením a čelit jiným vážným finančním potížím. Přesná definice z BNEF zní následovně:

„Výrobci modulů tier 1  jsou výrobci, kteří v posledních dvou letech poskytli produkty vlastní značky a vlastní výroby na šest různých projektů, které byly financovány bez postihu šesti různými bankami.“

Tyto projekty musí:

  • Mít kapacitu větší než 1,5 MW
  • Místo, kapacita, developer, banka, výrobce modulů musí spadat do veřejné sféry
  • Z tier 1  bude odejmuta jakákoliv značka, která má finanční problémy, jako je bankrot, ochrana proti insolvenci nebo selhání při platbě dluhopisů
  • BNEF nezveřejňuje seznam výrobců 2. a 3. Třídy

Tier 1 někdy nestačí

Jak je uvedeno výše, seznam výrobců tier 1 je zaměřen na solventnost, tedy na finanční aspekt každé společnosti. Jedná se o důležité kritérium, protože některé banky odmítají financovat projekty, kde nejsou dodávány solární panely výrobců tier 1. Abychom se však ujistili, že tier 1 výrobci používají vysoce kvalitní výrobky s nejmodernější technologií, musíme vzít v úvahu i další faktory.

Technologie

Technologie solárních panelů se neustále zdokonaluje a jejich výkon a účinnost se každým rokem zvyšuje. Například pokročilá technologie PERC byla do masové výroby implementována do jednoho roku od svého vyvinutí, což ukazuje rychlost změn, kterým musí výrobci čelit. Na úrovni solárních panelů může výrobce s pokročilou technologií poskytnout vysoce kvalitní produkt certifikovaný renomovanými certifikačními orgány. 

Statistiky a předpovědi různých článkových technologií jsou publikovány v „ Mezinárodní technologické mapě pro fotovoltaiku (ITRPV) “ od společnosti VDMA. 

A statistic and prediction of different cell technologies is published in “International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV)”  by VDMA. 

Výrobní kapacita

U výrobců je výrobní kapacita jednou z klíčových hodnot. Naznačuje nejen jejich schopnost uspokojit poptávku, ale také celkovou sílu společnosti. Tento faktor se také bere v úvahu při hodnocení výrobců tier 1. 

Seznam 10 nejlepších výrobců FV modulů je publikován časopisem PV-Magazine:

Výzkum a vývoj

Bavíme-li se o technologii, je výzkum a vývoj rozhodující pro výrobce, kteří usilují o vedoucí postavení v tomto odvětví. Silné oddělení výzkumu a vývoje by mohlo v budoucnu pomoci zajistit vysokou konkurenceschopnost výrobce.

Některé společnosti s velkými investicemi do výzkumu a vývoje se neobjevují v seznamu výrobců 1. třídy, například SunPower nebo Hanergy, kvůli jejich jedinečné výrobě solárních panelů IBC a technologii tenkých filmů. 

Níže uvedený graf z článku společnosti PVTech ukazuje roční výdaje na výzkum a vývoj na výrobce v roce 2017.

Strategie a historie

V závislosti na výhodách každého výrobce má každá uvedená společnost strategii, která se odráží v technologii, zaměření na výzkum a vývoj a jejich produktech. FV systémy mají obvykle dlouhou životnost, proto by před výběrem výrobce měli investoři věnovat pozornost historii daného výrobce v celosvětovém a regionálním měřítku. 

Cena

Cena solárního panelu se obvykle uvádí v EUR/kWp nebo $/kWp. Tento ukazatel je obvykle nejčastěji používaným, ale je často také jedním z nejvíce zavádějících faktorů. Je snadné se impulzivně rozhodnout pro použití panelu s nejnižší cenou, ale jak jsme diskutovali výše, cena není jediným ukazatelem, který je třeba zvážit. Jednoduchý příklad systému používajícího modul Hiku PV od Canadian Solar by mohl vést k nižším konečným nákladům ve srovnání s levnějšími, avšak méně účinnými výrobky. Solární panely s vyšší účinností snižují celkové náklady na systém. Více informací naleznete v článku „Co znamená LCOE?“.

Servis a podpora

Servis a podpora jsou zásadními faktory, které by měl investor nebo instalátor vzít v úvahu před konečným rozhodnutí. Zatímco výkon solárních panelů je obvykle zaručen na dobu 25 let, záruka na produkt je obvykle kratší, obvykle mezi 10 nebo 12 lety. Podpora výrobce je nezbytná a závisí na ní vztah mezi instalátorem, distributorem a výrobcem. Dobrý distributor by měl instalačním technikům pomoci s účinnou podporou a včasným řešením problémů.

Shrnutí

Seznam výrobců solárních panelů tier 1 zveřejňovaný společností BNEF poskytuje jasný pohled na solventnost výrobců. Pro účely rozumného výběru výrobce by však seznam měl zahrnovat mnoho dalších aspektů, jako je technologie, výrobní kapacita, výzkum a vývoj, strategie, historie, ceny, servis a podpora. Všechny tyto faktory pomáhají zákazníkům i investorům rozhodnout o volbě výrobce a produktu pro jejich projekt.

 

Ve společnosti Solarity jsme zvážili každý faktor, abychom se ujistili, že našim klientům poskytujeme ty nejlepší produkty od těch nejlepších výrobců. Společnost Solarity udržuje úzký vztah s několika výrobci ve fotovoltaickém průmyslu. Více informací naleznete v seznamu našich produktů.

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina