Případová studie: Udržitelná dlouhodobá investice se SolarEdge a Canadian Solar

„Systém se SolarEdge a Canadian Solar představuje jednu z nejlepších investic, jaké jsem kdy udělal – pro sebe, svoji rodinu, pro naši finanční pohodu a životní prostředí. Systém je dokonalý a dávám mu plných 10 bodů.“

Vysoké účty za elektřinu a přání udělat něco pro životní prostředí motivuje stále větší počet domácností k přechodu na solární energii. Instalace fotovoltaického systému náklady podstatně snižuje a znamená spolehlivou dodávku elektřiny. Připravili jsme pro vás případovou studii fotovoltaického systému instalovaného naším partnerem na Ukrajině, společností SUNSAY Energy.

Instalace v obytné lokalitě Pljuty, Ukrajina

Bogdan, klient společnosti SUNSAY, si objednal instalaci fotovoltaického systému v obci Pljuty, asi 40 km od Kyjeva. Během pouhých pěti dnů mu odborní technici dokázali nainstalovat systém na jeho dům. Bogdan se pro instalaci fotovoltaického systému rozhodl po vyhodnocení tří faktorů: 

  • Vyrábět solární energii je efektivní zhodnocení nákladů a dává to prostor pro každoroční příjem v dlouhodobé perspektivě. 
  • Došlo k rapidnímu poklesu cen solárních panelů, a tzv. zelené tarify na Ukrajině přinesly ekonomickou výhodnost a příznivé podmínky pro dlouhodobé investice.
  • Bogdan se chtěl připojit ke světovému trendu transformace energetiky: síť zodpovědných lidí, kteří se ať už z morálních nebo finančních důvodů aktivně podílejí na snižování energetického odpadu a ochraně životního prostředí.

Na systém byly použity následující produkty:

Výroba vlastní elektřiny nejefektivnějším způsobem

„Opravdu neexistuje důvod neinstalovat kompletní fotovoltaický systém jako je SolarEdge. Nejen kvůli přijatelné ceně a příjmům navíc, ale i kvůli snadné  instalaci a užívání.“ říká generální ředitel a zakladatel SUNSAY.

Vedle snahy podílet se na pozitivních globálních změnách musíme vidět i několik jednoduchých energetických aspektů. Od instalace 28,2 kWp může Bogdan očekávat střední energetický výkon až 35 000 kWh za rok, což znamená roční výnos zhruba 4300 USD (v závislosti na zelených tarifech).

Canadian Solar

Společnost SunSay je přesvědčena, že: „pozice panelů Canadian Solar na trhu potvrzuje jejich kvalitu.“

Canadian Solar se dlouhodobě drží mezi 5 nejlepšími výrobci solárních panelů kategorie TIER 1, což dokazuje silnou dodavatelskou pozici v celosvětovém měřítku. Kromě pozice na trhu a kvality je značka zajímavá i cenově. Její poměr kvality a ceny je vynikající.

SolarEdge

„Se SolarEdge se nemusíme bát sněhu, špíny, nečistot, ani zastínění.“

V typickém fotovoltaickém systému slabší nebo mírně poškozený panel ovlivní celkovou funkčnost. Pro systém s optimizéry SolarEdge to neplatí. Ty umožňují, aby každý panel generoval maximum energie s minimálními ztrátami. 

Panely lze instalovat na většinu střech z nejrůznějších materiálů. Díky kombinaci s řešením SolarEdge mají panely výborný poměr plošného využití. Každý coul střechy dokážou efektivně využít a umožňují tak nejvyšší možný výkon. 

Monitorovací systém SolarEdge

„Výkon svého systému mohu snadno sledovat na svém mobilu nebo počítači“.

SolarEdge umožňuje také monitorování v reálném čase pomocí aplikace v telefonu, webové aplikace na počítači  nebo jiném zařízení – snadno a zdarma. Monitorovací systém kontinuálně sleduje efektivitu a produktivitu každého solárního panelu.

Denní produkce panelů

Připojení střídače SolarEdge k internetu dovoluje přenášet údaje ze solárního systému do monitorovacího systému, a tedy zobrazit a sledovat výkon každého panelu. Umožňuje tak mimo jiné identifikovat panel, který nemá očekávaný výkon a vyžaduje opravu.

Produkce systému po dnech, únor 2020 

Denní produkce, 16. března, 2020

Údržba a bezpečnost

Vedle efektivní funkce, řešení společnosti SolarEdge také minimalizuje potenciál ohrožení bezpečnosti. Proudový modul SolarEdge SafeDC je zabudován tak, že eliminuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem při údržbě, stejně jako požární rizikovost fotovoltaiky. Je samozřejmostí, že SolarEdge poskytuje i dlouhou záruční dobu: 25 let na optimizéry a 12 let na měniče. 

V případě technických problémů se sítí, rozvodem apod. se modul SafeDC spíná automaticky a uvádí celý systém do „bezpečnostního režimu“ s omezením napětí v solárních panelech až na 1 Volt. Tím je zajištěna maximální bezpečnost a ochrana pro instalační techniky, hasiče a samo sebou také dům a rodinu klienta.

Investice do budoucnosti

Návratnost celého systému 6 let charakterizuje efektivitu investice do budoucnosti a skvělou udržitelnost tohoto způsobu výroby elektřiny. Dlouhodobé přednosti technicky vyspělého systému jsou (ve srovnání s levnějšími a méně efektivními systémy) podstatné. Bližší informace o cenovém srovnání standardních systémů se systémem SolarEdge naleznete v článku o ukazatelích LCOE.

Přehled produkce elektřiny 16. března 2020

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina